• 18/05/2020
  • Corona-Krise

"Penger er det nok av – men arbeid er mangelvare. Vi må prioritere investeringer!"

Administrerende direktør hos LIQUI MOLY, Ernst Prost, om plikten til å investere

Kjære kolleger,

Hvis alle slutter å konsumere og investere, kan vi stenge butikken! Jeg synes det er smart å spare. Men ikke nå! Nå må vi investere som bare rakker'n, slik at produksjonen kan holdes oppe. Ellers kommer arbeidsløsheten til å øke enormt ... Jeg har nevnt det før: Infrastrukturen vår ligger nede med brukket rygg, og det samme gjelder skolene. Broer slår sprekker, veiene ser ut som de har vært utsatt for jordskjelv og den digitale infrastrukturen er god i mange land – men ikke hos oss. Det er nok å gjøre. Mer enn nok. Penger har vi også. Også mer enn nok. Den som sier opp ansatte nå og bruker sparekniven aktivt, er en trussel mot hele samfunnsøkonomien. Hva og hvordan skal arbeidsløse mennesker kjøpe uten inntekt? Hvem sine produkter og tjenester? Angsten (og realiteten) er stor nok fra før, om man ikke i tillegg skal være redd for å miste jobben. Det er viktig at man ikke gjør denne vanskelige situasjonen enda verre ved å varsle nedskjæringer og legger alle investeringer på is. Dette gjelder både for private bedrifter og offentlig sektor. Spesielt staten må ta ansvar nå og tilby nye kontrakter. Det samme gjelder for alle landets virksomheter. Ellers vil vi raskt få oppleve  at en nedadgående spiral. Det er ansvaret til politikere og bedriftsledere å bevege spiralen i en positiv retning – mot en ny oppsving! Investere, legg inn bestillinger og produsere, slik at forbruket øker. Bare på den måten kan man unngå arbeidsledighet og konkurser. Det å spare og utsette oppgaver er som gift for økonomien og arbeidsplassene våre. Hvordan skal vi kunne øke skatteinntektene uten å satse på økt produktivitet, inntekt og forbruk?

Enhver som ser bort fra denne tankegangen og nekter å gjøre dette, skader først samfunnsøkonomien og deretter også seg selv, fordi det på et tidspunkt kommer til et punkt der arbeidsledighet også påvirker eget selskap – og etter hvert også hele landet. VI, i vår bedrift, har besluttet å fremskynde investeringer som et beskjedent bidrag til denne nødvendige utviklingen av økonomien vår!

Våre løpende investeringer går selvfølgelig som planlagt. Alt annet er kontraproduktivt. En investeringsstopp skader andre bedrifter som lever av oppdrag – slik vi alle gjør. Og fordi vi alle er avhengige av hverandre, påvirker egoistiske handlinger som investeringsstopp og nedskjæringer i siste instans oss alle sammen. Den som velger å snu på hver shilling og stå på bremsene, kan lett bidra til et skred av konkurser. Mens den som trykker på gasspedalen holder økonomien oppe. Det er det vi trenger nå, og det er det VI gjør.

Jeg ønsker dere alle en fin uke.

Vennlig hilsen

 Ernst Prost