• 19/05/2020
  • Corona-Krise

"Om å ta seg sammen"

Administrerende direktør i LIQUI MOLY, Ernst Prost, om å ta i et tak og ikke vente på at andre skal ordne opp

Kjære kolleger,

 

Som om ting ikke var vanskelige nok fra før. Nå for tiden er det ingenting som er hverken enkelt eller uten problemer. Virksomheten og arbeidet vi gjør blir stadig vanskeligere som følge av byråkratiske og regulatoriske hindringer. Da er det viktig at vi ikke gjør tingene enda mer kompliserte selv, hauser opp tulleting eller bruker tid og energi på ting vi ikke må. Vi må konsentrere oss om det som er viktig og fokusere på selskapet, kundene og merkevaren vår – det vil si vår mulighet til å overleve. Det er det jeg forventer av oss, og ikke bare under koronakrisen. Ikke la deg avspore!

Den største sjansen for at en god strategi skal lykkes, er at man følger den helt konsekvent. Selv verdens beste plan er uten verdi dersom vi bare følger den halvhjertet. Vi må tenke OG handle. En viss utholdenhet, ja ekte standhaftighet må til. Ikke gi opp – aldri! Selv om det skulle dukke opp problemer! Det er da vi trenger en god strategi aller mest. Fokuser på målet og ta kampen! Det krever at man er overbevist om at egne ideer og visjoner er det som skal til for å løse oppgavene. Man er nødt til å tro på det man gjør – og helst også på seg selv. Selskapet vårt er solid, men vi må arbeide hardt for at vi skal klare å holde vår posisjon i markedet. Det er helt klart ikke nok å håpe, sitte og vente og bruke store ord. Vi må møte endringer og omveltninger aktivt. Det hjelper ikke å stikke hodet i sanden og ønske seg at alt igjen skal bli slik det var (eller at ting blir bedre av seg selv). Det er bedre å lage en nådeløs analyse av hva som skjer (eller går galt) og deretter konsekvent arbeide målrettet for å optimalisere. Feil skal analyseres grundig og elimineres. – Det handler aldri om å fordele skyld, men om å gjøre ting bedre.

Vår økonomiske og bransjefokuserte utvikling viser ikke bare styrke, men også svakheter og farer. Og det er nettopp der vi må ta tak og bli bedre! Ingen problemer forsvinner av selv selv om vi sitter rolig i båten og venter på at de skal det. Det skjer lite hvis vi lener oss tilbake og soler oss i gårsdagens glans. Livet består av endring – enten man liker det eller ikke. Og den som ikke følger med i tiden, blir tatt igjen av tiden ... Vi har en sunn blanding av lang erfaring og friskt blod. Rutine og nytenkning. Erfaring og nytenking. Jeg er utrolig fascinert av at arbeidsstokken vår er så variert.

Hvis vi vil gjøre noe positivt for oss selv – og det er ingenting som taler imot det – må vi imidlertid først gjøre det som er nødvendig: Generere salg, øke inntjeningen, kontrollere kostnadene og utvikle fremtidssikre konsepter og strategier. Vi kan ikke la den store mengden byråkrati som pålegges oss utenfra, eller som vi pålegger oss sel,v styre arbeidsdagen vår. For vi må aldri glemme at selskapet bare overlever hvis vi arbeider smart og hardt hver eneste dag.

Hvis vi bare skal fokusere på administrasjon, overholdelse av etiske retningslinjer, personvern og lignende og samtidig også oppfinner alle slags selvvalgte sysselsettingsprogrammer, vil det bli lite tid til produkter, kunder, produksjonsprosesser, leverandører og konkurrenter. Så før vi bruker til på frivillige "morsomme øvelser" og utføre "heroiske gjerninger", må vi alltid sørge for at vi har alt under kontroll og radikalt forbedre ting som ikke går så godt for å mestre kjernevirksomheten vår. Det gir oss mer enn nok å gjøre. Og det er også det vi blir målt på og ikke på volumet på bakgrunnsstøyen vi produserer, og som ikke bringer oss en centimeter videre. Vi er ikke et konsert og ikke en offentlig instans, men en slagkraftig og effektiv gjeng!

Når du leser avisen (ikke bare i krisetider), dukker det stadig opp overskrifter som: "Nedbemanning - for mer avkastning" eller "Stillinger kuttes på grunn av strukturelle endringer". Egentlig betyr dette at man ikke har fulgt med i timen og hvilt seg gamle laurbær i stedet for å legge om kursen tidsnok og ta seg sammen. Det skal ikke skje med oss, og derfor sier jeg "Grip muligheten, og gjør ting riktig helt fra starten!". Det er nettopp i krisetider der problemene hoper seg opp at det er viktig å stå på og ikke gi opp! Det er lettere å vinne en konkurranse med godt trente muskler enn å krype på knokene. Dyktige og kriseresistente – det er slik jeg ser oss.

Med tanke på fremtiden til selskapet vårt, kan jeg bare sitere følgende tanker: Det finnes ting som vi vet at vi vet noe om. Det finnes ting som vi vet at vi ikke vet noe om. Også fins det ting som vi ikke vet at vi ikke vet noe om ... Overraskelse!

Eller med andre ord: Man ser bare det man kjenner. Ikke bare muligens, men helt sikkert, finnes det ting som vi ikke kjenner og som vi heller ikke vet noe om. Så hvordan skal man forholde seg til det? Svar: Vi må være på alerten, konsentrere oss om det som er viktig, utføre arbeidet vårt og ikke surre rundt. Vi skal være ydmyke og se det som er mulig. Se hvor reisen bringer oss, reagere konsekvent på endringer og ikke være redde for endringer, men gripe de mulighetene som gis. Husk at hovmod står for fall ...

 

Vennlig hilsen

Ernst Prost