• 25/06/2020
  • Corona-Krise

OBS! Pass på!

Administrerende direktør i LIQUI MOLY, Ernst Prost, om overdrevent byråkrati

Kjære kolleger,

Hver dag kom den flittige mauren på jobb. Den elsket jobben sin. Her tilbragte den det meste av dagen, som regel nynnende på en liten sang. Og slik jobben den seg flittig gjennom dagen. Sjefen, en tykk, fet bille, la merke til at det ikke var noen som holdt mauren under oppsikt.

Slik kunne det ikke fortsette!

Han opprettet en stilling som overordnet, og ansatte en tordivel med lang erfaring. Den første oppgaven tordivelen gjøv løs på var standardisering av arbeidstiden. I forbindelse med dette skrev den flere rapporter. Snart trengte tordivelen en sekretær som kunne forberede disse rapportene. Så man ansatte en edderkopp som opprettet et arkiv og tok imot telefoner. I hele denne perioden arbeidet mauren glad og munter videre, for den likte arbeidet, og av og til nynnet den på en sang.

Sjefen lot seg begeistre av tordivelens arbeid og spurte ham om grafiske fremstillinger og fremtidsanalyser. Dermed måtte de ansette en flue som skulle hjelpe den overordnede. Fluen fikk en bærbar PC for å holde orden på rapportene. Etterhvert sluttet den flittige mauren å nynne, den klagde over at det stadig var flere skjemaer som måtte fylles ut, og at tiden ble brukt på dette i stedet for å jobbe.

For å løse dette problemet bestemte sjefen av avdelingen trengte en administrator. Denne ansvarsfulle jobben ble gitt til en gresshoppe, som allerede første dag krevde å få en spesiell stol. Selvfølgelig trengte den også en bil, en bærbar PC og tilgang til intranett. Og selvfølgelig trengte den også en personlig assistent, padda som også hadde jobbet som gresshoppas sekretær hos den forrige arbeidsgiveren. Nå hadde mauren helt sluttet å synge. Den ble stadig mer urolig og nervøs.

"Vi må gi et forskningsinstitutt i oppdrag å samle inn data og gjennomføre en studie av arbeiderklassen. Vi trenger en rapport." Som sagt, så gjort. De utvalgte spesialistene gikk straks i gang og brukte flere måneder mot en klekkelig sum. I mellomtiden slo sjefen fast at at avdelingen der den flittige mauren arbeidet ikke var like lønnsom som før.

Han tok kontakt med ugla, en ekspert på bedriftsøkonomi, som fikk noen tusen euro. Denne skulle analysere, diagnostisere og foreslå tiltak. Ugla virvlet rundt på alle kontorene i bedriften i tre måneder. Deretter la den frem en rapport som sa: "Dere har alt for mange ansatte, dere bør redusere arbeidsstokken."

Som følge av uglas ekspertrapport sa sjefen opp mauren.

Begrunnelse: "Dessverre viste mauren en markant nedgang i ytelse og arbeidet ikke lenger like flittig som i begynnelsen. I stedet klaget den nå bare over irriterende byråkrati og stadige kontroller. Fasit: Mauren måtte vekk, for vi trenger ansatte som liker jobben sin og gjerne nynner en melodi i ny og ne!"

Jeg håper at sannheten i denne historien aldri skal ramme oss!!!

Ernst Prost