• 17/06/2020
  • Corona-Krise

Minstelønn og fattige pensjonister som følge av konkurransevridning og subsidier med skattebetalernes penger

Administrerende direktør i LIQUI MOLY, Ernst Prost, om sosial dumping

Kjære kolleger,

For tiden får jeg kontinuerlig på pukkelen fordi jeg er for å øke minstelønnen. Det sies at mange bedrifter ikke vil overleve hvis de må betale høyere lønninger. Det vil si at man heller beholder overskuddet i bedriften enn å gi de ansatte en anstendig lønn som de kan leve av, og som de også har gjort seg fortjent til i og med at bedriften går med overskudd. Det er jo helt utrolig. Ikke minst når staten bidrar med skattepengene våre for å støtte de ansatte og dermed indirekte også bedriften. Både mens de ennå er i arbeid, og kanskje enda mer senere, når de som minstepensjonister trenger hjelp fra stat og kommune til livets opphold. Da er det skattepengene som må til pers, og de må jo først tjenes og innbetales av andre. Slik subsidieres bedrifter med offentlige midler, og bedriftens overskudd øker ved at man "justerer opp" lønna kunstig med statens penger.

 

Hvordan kan det ha seg at i en og samme bransje er det de samme råtne eplene som holder på med minstelønn, mens andre kan tilby ordentlige lønninger og følge tariff som avtales med fagforeningene? Slik finansierer og subsidierer noen bedrifter andre både direkte og indirekte med skatter og avgifter, bedrifter som ikke følger gjeldende standarder, men som likevel definerer markedet med lave priser. Det er jo ingen kunst å selge billig hvis man ikke gir de ansatte en anstendig lønn, ser bort fra tariffer og bruker minstelønn som målestokk. Markedsøkonomisk er dette helt feil. Det er misbruk av sosiale systemer og konkurransevridning. Man skal møte tøff konkurranse med å yte bedre, ikke ved å finne finurlige måter man kan utnytte velferdsgoder på, og absolutt ikke ved å se bort fra standarder for HMS, miljøvern og lønn.

 

Fasit: Alle skal kunne leve av den lønna de får, og det skal heller ikke være nødvendig å ha mer enn en jobb. Bedrifter som ikke vil eller ikke kan oppfylle sitt ansvar for rettferdig lønn eller og sitt sosiale ansvar, bør velge en annen forretningsmodell eller øke prisene. Det er ingen bærekraftig løsning på sikt å satse på dumpingpriser. De ødelegger for seg selv og undergraver forretningsmuligheten til seriøse bedrifter. Det er ingen holdbar løsning å satse på tilskudd og subsidier til seg selv og sine ansatte, eller ved å sende de ansatte til NAV der de kan be om tillegg til de magre lønningene for å overleve.

Vennlig hilsen

Ernst Prost