• 07/04/2020
  • Corona-Krise

«Mann over bord» – det er ikke pengesekken, men arbeidsplassene som teller!

Ernst Prost i sitt nyeste rundskriv om å «Skape muligheter for alle» også – og nettopp – i krisetider

Kjære følgesvenner,

 

for tiden ropes det ofte om «mann over bord». Det er ikke ment som hjelperop, men som ordre til personalavdelingen.

Ikke hos oss! Vi har en plan, en oppskrift, for hvordan 1000 personer skal bevare motivasjonen og glede seg til å gå på jobb – til tross for corona-krisen! Hos oss blir det verken permitteringer, oppsigelser eller andre nedskjæringer. Vi er fightere. Ingen sluntrer unna. Alle er med og trekker lasset. Selv frasier jeg meg lønnen min helt. Hos oss går alle ansvarsbevisst og forsiktig på jobb i fabrikken og ekspedisjonen. De er klare til å ofre seg på samme måte som sykepleierne, hjelpepleierne og legene som tar seg av pasienter.

Det er 1000 stolte mennesker som gir et bilde utad av hvordan bedriften deres forholder seg overfor mannskapet, arbeiderne og personalet sitt i en krisetid. Dette bildet formidles til hele verden: kunder, naboer og venner. Og selvsagt pressen. Vi forteller på hjemmesiden vår hva som er drivkraften vår og hva vi jobber med. For dette høster vi applaus, oppslutning og anerkjennelse.

Det er også det som gjør at vi klarer å holde hjulene i gang. Hver medarbeider får nå 500 euro ekstra til påske. Disse pengene kommer oppå de allerede 1000 euroene – til sammen 1,5 millioner euro – som allerede har blitt utbetalt som corona-smusstillegg. Det er vel anvendte penger. Og de kommer godt med for mange av våre kollegaer. Slik er det garantert også i andre bedrifter, men det er dessverre nok av dem som permitterer eller sier opp ansatte for å velte personalkostnadene over på skattebetalerne. Dette samtidig som de sitter og ruger på stappfulle pengesekker. Og hvem er det som har fylt møysommelig opp i disse sekkene? De samme personene som man nå lar i stikken. Det er dessverre svært mange ansvarsløse selskaper som driver med dette svineriet. De glemmer beleilig millionene og milliardene med fortjeneste de har hatt de siste årene. To måneder med motbør – to stakkarslige måneder – så løper alle til staten og roper om «mann over bord». Ikke som hjelperop, men som ordre!

Det gjør ikke VI!! VI tar ansvar for virksomheten vår, folkene våre, kundene våre, fellesskapet og landet vårt. Vi har fortsatt finanskrisen fra 2008 og 2009 friskt i minne. Den gang gjorde vi akkurat det samme som nå. Andre kuttet lønner, sa opp og permitterte for å stabilisere fortjenesten på bekostning av medarbeiderne. Det er ufint! Og det er dumt! Vi gikk enormt styrket ut av krisen fordi vi valgte den veien som vi også nå har slått inn på. Vi vet hva vi gjør, og vi vet at det er riktig – eneste riktige – måte å behandle sine egne folk på!! Det er disse samme folkene som skaper millioner og milliarder i fortjeneste for bedriftene og selskapene de jobber hos. Det får man ikke glemme i krisetider!

De ansatte glemmer nemlig heller ikke hvordan bedriften behandlet dem i en vanskelig tid – om de fikk støtte eller tvert imot en tupp i ræva – og er med på å kjempe for bedriften for å sikre sine egne arbeidsplasser og inntektskildene som bedriften skal ha å leve av. Hvem er det som holder bedriften i gang? Medarbeiderne. Er det da fornuftig å sende hjem alle dem som skal gjøre denne jobben, for å spare lønnskostnader ved å skyve regningen over på staten gjennom permitteringer eller oppsigelser? Jeg tviler sterkt. For meg er det å bevare selskapets positive rolle i samfunnet viktigere enn å maksimere fortjenesten. Det er ikke pengesekken som teller, men arbeidsplassene, verdiskapingen, skattene og avgiftene som arbeidsgivere og arbeidstakere bidrar med til velferdsstaten. I stedet for at den enkelte skal klamre seg febrilsk til noe småtteri, handler det om å skape muligheter for alle. For det er mye vi kan få til, også – eller kanskje nettopp – i krisetider! 

 

Vennlig hilsen,

Ernst Prost

Daglig leder