• 09/06/2020
  • Corona-Krise

Maktens arroganse

Administrerende direktør hos LIQUI MOLY, Ernst Prost, om gleden og byrden ved å lede

Kjære kolleger,

Det er ikke alltid like lett å oppdage arroganse. Den kan komme i mange former og handler ikke alltid om å være innbilsk og gå rundt med nesa i sky. Av og til kan den fremstå nokså skjult i form av makt. Den skrytende, breiale typen, som hevder seg på grunn av sin stilling, er lett gjenkjennelig. Men hva med dem som bruker makten sin på en mer subtil måte for å oppnå det de vil?

Alle former for arroganse er skadelig. Men maktens arroganse er den verste. Fordi den skader samholdet i samfunnet og friheten og demokratiet til dem som rammes. "Gjør en person til sjef, og du får se hans rette karakter ..." Makt korrumperer, den krever stor disiplin og setter ens egen samvittighet på prøve hver eneste dag. Bare den som motstår maktens fristelser, vil kunne yte rettferdighet mot sin stilling som leder. Til tross for makt og mange muligheter, er det viktig å være beskjeden og ha integritet. Det krever en sterk karakter og et stort hjerte.

Jeg tror at mange mennesker utnytter stillingen sin for å berike seg selv og styrke sitt eget ego. Ikke alle forstår hva det betyr å ha ansvar for andre mennesker og den store helheten ... Slike mennesker finnes det dessverre alt for mange av både i politikken og i mediene, ja i hele samfunnet.

Men når jeg ser på selskapet vårt, ser jeg det ikke. Jeg er ganske sikker på at en stor del av suksessen vår skyldes at hver og en ønsker å gjøre det beste for bedriften, de oppgavene vi skal løse. Samtidig som vi sørger for at ingen kommer til kort, ingen blir mobbet, men finner glede i arbeidet sitt. – Hvis du har lyst og tid, kan du lese hva jeg har sa i gårsdagens utgave av Südwest Presse.

På tross av stor suksess, har vi fortsatt beina godt plantet på jorda. Vi er fortsatt beskjedne, kollegiale og hjelpevillige. Noe annet ville jeg heller ikke tillatt. Egoister ødelegger bedriftsstrukturene, bedriftskulturen og arbeidsforholdene og dreper gleden ved å glede. Altruister sørger for at alle har det fint. Og ansvarsbevisste mennesker tar ansvar for andre, akkurat som for arbeidet. Det å være sjef er både en glede og en byrde. Det å lede handler om å gå foran med et godt eksempel.

Alle våre kolleger har en forbilledlig atferd. Ellers ville heller ikke så mange mennesker ønsket å jobbe hos oss eller samarbeide med oss. Det er VI som må være forbildene. All atferd har følger. Enten gode eller dårlige. Alle handlinger skaper en form for reaksjon. Det er helt opp til oss selv hvor mye vi klarer å oppnå og hvor kollegiale, hyggelige og anstendige vi er mot hverandre. Slik sett blir alle utfordret, og på dårlige dager må vi alle dra lasset sammen og støtte hverandre.

Det hjelper lite å skylde på sjefen! Hos oss er det ikke arrogansens makt som skal råde! Det finnes ingen grunn til å oppføre seg som en bølle eller et troll på nettet. Vi skal omgås på en sivilisert måte, vise hverandre respekt og toleranse – og selvfølgelig nestekjærlighet. Det er verdier og idealer som vi som både selskap, samfunn og nasjon må bygge videre på.

Vennlig hilsen

Ernst Prost