• 28/02/2022

Gi for menneskelighet og fred nå!

Ernst Prosts stiftelse "Menschen für Frieden - Frieden für Menschen" samler inn penger for å kunne frakte nødvendig hjelp raskt og enkelt til Ukraina

Ernst Prosts stiftelse "Menschen für Frieden - Frieden für Menschen" samler inn penger for å kunne kjøpe og sende medisiner og medisinsk utstyr til Ukraina Vi jobber sammen med et team av hjelpere i Ukraina, slik at vi får informasjon om hva som trengs og kan dekke dette behovet. Logistikk og transport fra Polen inn i Ukraina er organisert.

Vi ber deg støtte denne aksjonen nå. Sammen for freden! Sammen for menneskelighet!

GI NÅ

“Give peace a chance“ er tittelen på en av John Lennons mest kjente sanger. Stiftelsen til Ernst Prost ønsker ikke bare å gi fred en sjanse, men også bidra til å bevare den. “Mennesker for fred – fred for mennesker‘. “Fred er en forutsetning for liv, integritet og velstand. Og slik sett det motsatte av krig – årsaken til død, lidelse, smerte og fordrivelse, elendighet og økonomisk og sosial tilbakegang. Fred er upolitisk, den kan ikke knyttes til et enkelt parti og lar seg ikke fange. Med denne stiftelsen vil jeg gi et bidrag til det internasjonale fredsarbeidet. Stiftelsens mål er å fremme fredsbygging og fredsbevarende tiltak, aktiviteter og programmer“, sier grunnleggeren. Stiftelsen ble opprettet med 1 million euro fra Ernst Prosts private midler.