• 11/05/2021

Det går opp og ned her i verden. Overleve med nebb og klør Og har man først falt, gjelder det å karre seg opp igjen.

Administrerende direktør i LIQUI MOLY, Ernst Prost, om å komme seg opp etter at man har falt

Kjære journalister, kjære redaktører,

Hvis man vil gå fra et høyt fjell til et enda høyere fjell, må man først gå ned i dalen igjen. Korona er mer enn en dal. Det er et dypt hull som sluker liv, helse og glede og som også tilintetgjør arbeidsplasser, folks levebrød og bedrifter. Vi så denne trusselen i fjor og forsto hva som kunne komme til å skje. Derfor satset vi alt, virkelig alt, på å kjempe oss gjennom. Vi har hatt reklamefilmer på TV og i radio og annonsekampanjer i nesten alle tidsskrifter, magasiner og aviser. Vi lot oss ikke lamme av sjokket, men valgte å stå på for fullt. I stedet for å permittere ansatte, ansatte vi 100 nye. Med den enorme satsningen på mennesker, salg og markedsføring har vi klart oss bra gjennom koronakrisen. Vi la oss ikke ned for å sutre, men valgte å ta tak og utnytte de sjansene vi fikk! Ikke en eneste dag har vi slakket av på tempoet. Vi satset friskt, og man kan vel kanskje også si at vi ble litt besatte av oppgaven. Jeg innrømmer at jeg ofte har blitt konfrontert med den strategien vi har valgt og fått både spørsmål, tvil og kritikk. Det har krevd mye standhaftighet og tillit for å fortsette på den veien vi staket ut. Fortsatt i dag får jeg høre "ekspertenes" meninger: „Vi får vel se hvordan det går?“
I tillegg til å garantere eksistensen til arbeidsplassene våre og 100 % leverandørgaranti for kundene våre, er det viktig for meg å vise og bevise hva som er mulig når folk vil nok, satser sammen mot et felles mål og arbeider hardt – veldig hardt. Sammenhold, felles satsing, forene krefter, omsorg. Det høres kanskje merkelig ut for noen, men for meg er det utgangspunktet for suksess.
Etter en omsetningsøkning på 19 % i mars satte vi den sensasjonelle rekorden med 60 % økning i løpet av en måned. Omsetning på 60 millioner euro. Det nest høyeste beløpet i selskapets historie etter 65 millioner euro i omsetning i mars ... Er det fortsatt noen som sier at ytelse, mot og flid ikke lønner seg?
Hvis man vil bestige fjell og stadig sette nye rekorder, er det ikke nok å håpe det beste og at noen hjelper deg opp. Ved fare og i krisetider gjelder det å agere og brette opp ermene. Ja, virkelig ta i både ett og to tak. Alle tar ansvar for egne arbeidsoppgaver, og sammen utgjør vi et svært godt fungerende team. 
Så hvordan er situasjonen ellers? Svært dårlig tilgang på råvarer, emballasjematerialer og internasjonale containere. Og ekstra råmaterialer koster dobbelt så mye som for et år siden. Alt går veldig tregt både med produksjon og frakt. Men heller ikke disse forholdene stopper oss – vi produserer i tre skift samt ett skift på lørdager. Vi drukner i bestillinger, men mangler det meste. I de siste 30 årene har vi også opplevd det motsatte et par ganger. :-) Slik er livet: Noen ganger ligger man nede, og noen ganger er man på topp.
Og etter å ha ligget nede, kommer oppturen – hvis man gjør alt riktig. Og det ser ut til at vi i har gjort årets tre første måneder, for omsetningstallene våre er imponerende. De første fire månedene i 2019, før korona, hadde vi en omsetning på 162 millioner euro. To år senere – fortsatt herjer koronaen – 228 millioner. Det er 66 millioner mer eller 40 % vekst. 
Vi gleder oss til fremtiden.

Vennlig hilsen
Vennlig hilsen, 

Ernst Prost
Daglig leder