• 08/07/2020
  • Corona-Krise

Den riktige motoren

Administrerende direktør hos LIQUI MOLY, Ernst Prost, om jakten på den ideelle motor

Kjære kolleger,

Tok steinalderen slutt fordi det ikke var flere steiner igjen? Det tror jeg ikke. Heller ikke bronsealderen tok slutt fordi man gikk tom for bronse, men fordi man fant noe bedre. Og når det dukker opp noe som er bedre enn dagens forbrenningsmotor, kommer vi også til å omfavne det. Ikke bare fordi tilgangen til olje og bensin tar slutt, men fordi vi får tilgang til en bedre teknologi. Kanskje er det den batteridrevne elektromotoren. Eller kanskje er det en motor som drives av hydrogen ... eller kanskje vil sterkt optimerte diesel- eller bensinmotorer som bruker syntetiskprodusert drivstoff være mer miljøvennlig enn en elektromotor ... Stikkordene er bærekraft og miljø.

Når jeg tenker tilbake på min tid som bilmekaniker, husker jeg godt hvordan vi med noen få enkle håndgrep og omdreininger på innstillingsskruene, for eksempel på forgasseren, innsprøytingspumpen eller ventilstyringen kunne redusere bensinforbruket vesentlig, samtidig som eksosmengden ble redusert tilsvarende. Etter min mening er det alt for tidlig å kaste vanlige bensin- og dieselmotorer på skraphaugen. Den holder fortsatt koken. Og den avgjørende faktoren er den totale miljøbelastningen til en motor, inkludert produksjonskostnader og miljøforurensning knyttet til batteriproduksjon. Ja, jeg tillater meg rett og slett å sette spørsmålstegn ved elektromotorenes økonomi og miljøvennlighet. Ikke minst når man ser på det totale miljøfotavtrykket til en motortype. Hvorfor ikke satse mer på forskning på alle typer energi? Optimalisering av eldre teknologi har ofte mer for seg enn å finne opp hjulet på nytt. Ikke minst den forhatte dieselmotoren skjuler enorme utviklingsmuligheter, som ikke bare kan vise seg å være svært økonomiske, men også miljøvennlige. Når jeg ser hvilke enorme forbedringer vi kan bidra med bare ved å bruke moderne oljer og additivene våre, tør jeg å vedde på at det ikke er sikkert av forbrenningsmotoren taper kampen mot elektromotoren. Politikere og næringsliv må bare gi utviklere og ingeniører muligheten ... Dette handler også om jobber i eksisterende industri og ikke bare om å applaudere nye jobber mens veldig mange eksisterende forsvinner. Man bør heller ikke glemme forbrukerne. En studie vi nylig gjennomførte viser at et overbevisende flertall av kjøpevillige kunder fortsatt foretrekker forbrenningsmotorer. Av en god grunn. Ikke minst diesel med sitt lave CO2-utslipp i forbindelse med effektiv rens av utslipp kan bidra til å senke de samlede forurensende utslippene i samsvar med de europeiske utslippsmålene.

Det er heller ikke lenger bare en visjon, men teknisk mulig å bruke hydrogen ved hjelp av solenergi for å produsere miljøvennlig hydrogen til brenselceller eller syntetisk brensel som kan brukes i motorer. Helt uten batterier og helt uten å bruke råstoffer vi har lite av.

Det høres uansett bedre ut enn strømmen til pseudomiljøvennlige elbiler som stammer fra foreldede brunkullanlegg, som vi holder kunstig i live i med milliarder av skattebetalernes penger frem til 2038, eller strålefarlige atomkraftverk. Og på lang sikt er det vel heller ikke en bærekraftig løsning hvis vi ønsker å kombinere færre miljøgifter med full mobilitet. Da trenger vi en blanding av ulike teknologier. Og ikke satse alt på en hest.

Vennlig hilsen

Ernst Prost