• 10/06/2020
  • Corona-Krise

Ansvar for eget arbeid

Administrerende direktør i LIQUI MOLY, Ernst Prost, om å gi de ansatte ansvar for eget arbeid

Hei igjen, kjære kolleger!

„Slå ti spiker i denne planken, og når du er ferdig, skal jeg fortelle deg hva du skal gjøre etterpå.“ Et klassisk eksempel på forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Det er kanskje satt litt på spissen, men det treffer likevel spikeren på hodet. :-) Personlig  foretrekker jeg at folk jobber mer selvstendig. Det er slik vi gjør det hos oss. I mer enn et kvart århundre har det preget min arbeidsfilosofi og mine tanker om samarbeid. Fortsatt er det mange som ikke innser hvor viktig det er å gi de ansatte ansvar og frihet til å gjøre den jobben de skal gjøre på best mulig måte.

Det er fortsatt mange ledere som ikke forstår viktigheten av å la de ansatte få ta ansvar for eget arbeid. De forstår ikke at de ansatte utfører jobben sin på en like god måte selv om det ikke står en sjef over dem som passer på. Hos oss arbeider vi sammen. Det gir en veldig god følelse. Det er heller ikke nødvendig at en leder forteller den ansatte hvilken hammer som skal brukes til hvilken spiker. Det vet de fleste selv. Kutte kostnader, øke omsetningen, generere overskudd – resultatene blir helt klart bedre med ansatte som arbeider uavhengig og som opplever at de blir stolt på enn hvis de blir overvåket og kommandert. Vi gir bedriften det vi kan, og bedriften gir oss tilbake det den skal. En enkel beskrivelse av et godt, gjensidig forhold som er til fordel for alle.

Også hos Liqui Moly / Meguin i andre deler av verden er det mange som synes dette er vanskelig. Men si meg da hvilken form for samarbeid som sikrer mer stabilitet, omsorg og hjelpsomhet enn den som gir de ansatte en følelse av å være en del av en familie? Selvfølgelig opplever man også bråk i familien, men man holder sammen og hjelper og støtter hverandre. Også denne delen av bedriftsstrukturen vår har utgangspunkt i en menneskelig selskapsfilosofi. Ingen får juling, og ingen blir latt i stikken. Ingen er redusert til et nummer, og ingen blir nedbemannet for at vi skal øke overskuddet. Det er grunnen til at vi velger å se alle våre 1000 ansatte og alle Liqui Moly / Menguins kunder og samarbeidspartnere over hele verden som en stor familie som sammen opplever en enestående økonomisk suksess.

Arbeidet vårt preges ikke av egoisme og rivalisering, men av kollegialitet, vennskap og en felles interesse i å ville hverandre alt godt. Det er interessant å lytte til Robert Bosch som sa: „Jeg betaler ikke så god lønn fordi jeg har så mye penger, nei jeg har så mye penger fordi jeg betaler så god lønn.“ Selvfølgelig er det økonomiske aspektet fortsatt viktig, akkurat som det å vise at man setter pris på hverandre, viser respekt og arbeider kultivert og målrettet sammen mot et felles mål, nemlig at selskapet skal gå godt, slik at arbeidsplassene er trygge og arbeidet gir glede.

Vennlig hilsen

Ernst Prost