• 01/11/2022

Våre oljeadditiver mot motorslitasje

Oil Additive, Motor Protect og Cera Tec: Verdt å vite om våre tre spesialister til slitasjebeskyttelse

Ekstra beskyttelse av motoren – det sikrer våre tre oljeadditiver mot motorslitasje. Følgende er felles for dem alle: Hvis du tilsetter ett av disse additivene i motoroljen, blir det mindre friksjon. Dermed reduseres både drivstofforbruk og slitasje. Spesielt om vinteren og når det er kaldt, har de følgende fordeler:

 • Friksjonen ved start reduseres.
 • Det oppstår mindre°friksjon i kaldkjøringsfasen, slik at du sparer°drivstoff.

Ved oljetap beskytter additivene også mot tidlige stempelskader. Du kan lese mer om hvilke additiver som passer til hva, her.

Effekten av LIQUI MOLYs oljeadditiver

Fysisk basisbeskyttelse med "Oil Additiv"

Dette er klassikeren blant additivene, og det første produktet vi lanserte på markedet. Etter 60 år er det fortsatt tilgjengelig, men med en finjustert oppskrift. Produktet inneholder MoS2, som er det kjemiske symbolet for molybdensulfid: en grafittlignende substans som fungerer som fast smøremiddel.

 • MoS2 danner en kraftig smørefilm på bevegelige deler i motoren.
 • Dermed reduseres friksjonen og aggregatene går lettere.
 • Kontakt mellom metallene unngås, og motoren beskyttes mot slitasje.

For hvem:°Den økonomiske basisbeskyttelsen for eldre kjøretøy og veteranbiler.

Oljetilsetning

 • helt filterkompatibel
 • øker jevnheten
 • fremragende nødløpsegenskaper
 • høyeste termiske stabilitet
 • ingen avsetninger
 • kan blandes med alle vanlig tilgjengelige motoroljer
 • reduserer innkjørings- og driftsslitasje
 • reduserer forbruket av olje og drivstoff
Virkemåte for LIQUI MOLY Motor Protect

Kjemisk beskyttelse med Motor Protect

Motor Protect er et moderne additv helt uten faste smørestoffer som beskytter mot slitasje. Additivet for slitasjebeskyttelse legger seg på friksjonsflatene i motoren og danner et svært tynt, formbart sjikt som sikrer god glideevne under slitasjeforhold.

 • Effekten holder i minst 50 000 km.
 • Motor Protect sørger for optimal motorytelse og jevnere gange.
 • Andre fordeler er betraktelig mindre slitasje og lengre motorlevetid.

For hvem:°Motorutviklingen beveger seg stadig mer mot downsizing, større trykk og temperatur i motoren. Den kjemiske beskyttelsen til Motor Protect er spesielt godt egnet her. Derfor anbefales den til nyere biler.

Motor Protect

 • øker jevnheten
 • høyeste termiske stabilitet
 • høy lønnsomhet
 • med langtidsvirkning
 • reduserer friksjon og slitasje
 • reduserer forbruket av olje og drivstoff
 • testet med turbo og katalysator
Cera Tec er et høyteknologisk additiv som kombinerer fordelene med Oil Additiv og Motor Protect. Diagrammet viser hvordan Cera Tec kombinerer begge virkeprinsippene: Mikrokeramisk fast smøremiddel og kjemisk reaksjon gir optimal beskyttelse mot slitasje.

2 i 1: Fysisk og kjemisk beskyttelse med Cera Tec

Cera Tec er et høyteknologisk additiv som kombinerer fordelene med Oil Additiv og Motor Protect.

 • I motsetning til Oil Additiv, brukes ikke Cera Tec MoS2 som fast smøremiddel, men bittesmå keramiske partikler.
 • Den kjemisk og termisk sterke mikrokeramikken gir en lettkjørt effekt og reduserer drivstofforbruket.
 • Virkningen av Cera Tec varer i opptil 50 000 km.

For hvem:°2 i 1-kombinasjon for deg som ønsker dobbel beskyttelse.

Cera Tec

 • utmerket ved svært høye og lave temperaturer
 • kjemisk inert
 • egnet for dieselpartikkelfilter
 • øker jevnheten
 • ekstremt trykkbestandig
 • filterkompatibel med ultrafine filtre
 • høyeste termiske stabilitet
 • ingen avsetninger
 • lang motorlevetid
 • kan blandes med alle vanlig tilgjengelige motoroljer
 • reduserer drivstofforbruket
 • reduserer friksjonstap
 • testet med turbo og katalysator