Ripestopper

SKU: P001096
Silikonoljefri, universelt brukbar slipepasta. Produktet egner seg til fjerning av riper, sprøytetåke, slipespor og appelsinhud på farge- og metallic-lakk. Produktet er egnet for manuell og maskinell bearbeiding. Learn More
  • enkel håndtering
  • uanstrengt fjerning av forvitrede malingslag
  • silikonfri
  • forberedelse før lakkarbeid
  • EUH208 Inneholder Blanding av 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on og 2-metyl-2H-isotiazol-3-on (3:1). Kan gi en allergisk reaksjon.
  • EUH210 Sikkerhetsdatablad er tilgjengelig på anmodning.
Silikonoljefri, universelt brukbar slipepasta. Produktet egner seg til fjerning av riper, sprøytetåke, slipespor og appelsinhud på farge- og metallic-lakk. Produktet er egnet for manuell og maskinell bearbeiding.
Spesialutviklet produkt til fjerning av riper. Egnet for farge- og metallic-lakk. Optimalt egnet for preparering av matte/blinde kunststoffruter eller lykteglass av polykarbonat.
SKU
Informations
Container type
Container contents
Language line
PU
Pallet unit
Container type: Rørplast
Container contents: 200 ml
Language line: D-GB-F-ARAB
PU: 12
Pallet unit: 1728

produktinformasjon

Sikkerhetsdatablad

Product information for consumers More information

Bilder og grafikk

Motor oils - Made in Germany

BestBrandLogos
Din vurdering Din vurdering
Vennligst oppgi en vurdering
Trenger forbedring Annerledes enn forventet Ok God Veldig bra
Vennligst skriv inn navnet ditt
(Optional)
(Optional)
Vennligst oppgi en Vaild -e -post
Vennligst oppgi et sammendrag
Vennligst oppgi en beskrivelse for vurderingen
This is a required field.

In order to be able to respond to your feedback and improve our service as a result, we will contact you in individual cases, if necessary, with individual queries and always with a request for confirmation of your rating at the e-mail address you provided (Art. 6 (1) lit. f DSGVO).

Din mening er viktig for oss!

Sett i gang nybrottsarbeid og vurder produktet, slik at andre kan dra nytte av din erfaring og vi alltid kan forbedre oss!
Kari Nordmann 03.12.2023
Your opinion is important to us! Be a pioneer and rate the product so that others can benefit from your experience and we can always optimize!
Kari Nordmann 03.12.2023
Your opinion is important to us! Be a pioneer and rate the product so that others can benefit from your experience and we can always optimize!
Forretningskunder
Kontakt våre eksperter nå. Finn den rette kontaktpersonen i ditt område.
Private kunder
Finn passende forhandlere i ditt område. Rask og enkelt med vårt leveringskilde -søk.