• 30/07/2020

Motorolje: mineralsk, syntetisk eller helsyntetisk?

Den tyske oljespesialisten LIQUI MOLY forklarer forskjellene og hva som faktisk teller

Juli 2020 – Motoroljen har gått fra å være et enkelt smøremiddel til å bli en høyteknologisk væske. Samtidig har antall oljetyper og -spesifikasjoner gått rett til værs. Oliver Kuhn, assisterende leder for oljelaboratoriet hos LIQUI MOLY, gir her en oversiktlig innføring i motoroljens verden og forklarer hva som har størst betydning.

Hvilke typer oljer finnes det?

Oliver Kuhn: Motoroljene kan grovt inndeles i to kategorier: mineralske og syntetiske oljer. De mineralske variantene blir i stadig mindre grad brukt i biler, rett og slett fordi de ikke yter godt nok. Dagens motorer krever mye mer av oljen enn det de gamle motorene gjorde. Disse kravene er det bare syntetiske oljer som klarer å innfri.

Da er altså de syntetiske oljene bedre?

Oliver Kuhn: Ja, men man kan også blande syntetisk og mineralsk olje. Denne typen delsyntetiske oljer er imidlertid på vikende front på markedet, fordi det mineralske innholdet gjør at de ikke yter tilstrekkelig.

Det høres komplisert ut. Men da er i det minste alle de syntetiske oljetypene relativt like?

Oliver Kuhn: Så enkelt er det dessverre ikke. Det finnes to forskjellige måter å produsere syntetiske oljer på. Med den ene får man såkalt PAO-olje. Det er den klassiske syntetiske oljen slik den kom på markedet på 1970-tallet. På grunn av den høye kjemiske renheten yter den svært godt, men til gjengjeld koster den mye å produsere. Den andre måten å fremstille olje på, er med hydro-cracking. Oljer som er produsert med denne metoden, kalles på fagspråket HC-oljer. Disse kom på markedet på 1990-tallet, og er per i dag de som leverer best ytelse i alle moderne motorer.

Bør jeg velge en PAO- eller en HC-olje?

Oliver Kuhn: Dette er ofte ikke noe valg. Nesten all oljeutvikling gjøres i dag på grunnlag av HC-oljer. Mange oljespesifikasjoner kan kun oppfylles med HC-oljer.

Hvordan vet jeg hvilken type syntetisk olje det dreier seg om?

Oliver Kuhn: Mangelen på en enhetlig terminologi skaper her utfordringer. I USA får f.eks. både PAO- og HC-oljer betegnes som helsyntetiske, mens det i Tyskland bare er PAO-oljene som regnes som helsyntetiske. Vi merker derfor våre HC-oljer som «Synthese Technology». Andre oljeprodusenter bruker merkelapper som «100% synthetic» eller «synthetic mix», uten at det kommer klart frem nøyaktig hva som ligger i dette.

Det virker ganske forvirrende.

Oliver Kuhn: Det kan jeg være enig i. I praksis har det imidlertid lite å si for bilførerne og verkstedene hvilken type syntetisk olje det dreier seg om. Det er ikke et spørsmål om hvilken olje som formodentlig er bedre. Det viktigste er at oljen innfrir spesifikasjonene som bilprodusenten har angitt for modellen. Denne informasjonen finner man i instruksjonsboken for bilen eller ved hjelp av vår kostnadsfrie oljeguide på www.liqui-moly.com.

Det går altså ut på ett om man bruker en PAO- eller en HC-olje så lenge spesifikasjonen stemmer?

Oliver Kuhn: Riktig. Additivene spiller dessuten en stadig større rolle. Ved siden av den egentlige oljen utgjør de i dag den viktigste bestanddelen i en motorolje. De står for mye av effekten som motoroljen leverer. Hos noen av de nyeste motoroljene er den egentlige oljen knapt mer enn bærervæske for additivene.

Hvorfor har man da stadige diskusjoner om hvilken syntetisk olje som er best?

Oliver Kuhn: Det er et ekko fra fortiden. Da de første HC-oljene kom på markedet for 30 år siden, var kvalitetsforskjellen til PAO-oljene langt større. Men det er lenge siden. Ingen eksperter ville tatt denne diskusjonen i dag.