FAQ

Als uw vraag hier niet wordt beantwoord, helpt onze technische assistentie u graag verder. Telefoonnummer: +49 731 1420-871

2-Takt-olie lost compleet op in brandstof en ontmengt ook na langere tijd niet.

Nee! HLP-oliën zijn hydraulische oliën en niet voor gebruik in servobesturingen. In het ergste geval kan dit – juist bij lage temperaturen – tot uitval van de besturing leiden. Let daarom absoluut op de vrijgaves en specificaties van de fabrikant. De besturing is immers een veiligheidsrelevant onderdeel.