FAQ

Als uw vraag hier niet wordt beantwoord, helpt onze technische assistentie u graag verder. Telefoonnummer: +49 731 1420-871

De vermengbaarheid van moderne motoroliën onderling, van welke soort dan ook, moet altijd mogelijk zijn. Want lang niet elke gemiddelde bestuurder weet welke motorolie door de garage is gebruikt.

Om de motorolie van uw voertuig te kunnen bijvullen, hoeft u geen monteur te zijn. Let wel op een aantal belangrijke dingen:

  • Voordat er motorolie wordt bijgevuld, moet het oliepeil worden gecontroleerd. Hiervoor gebruikt u de bekende peilstok (meestal met een kleurtje kenbaar gemaakt in de opening waar de olie in wordt bijgevuld). Zorg dat het voertuig op een vlak oppervlak staat. Om het oliepeil te meten trekt u de peilstok uit de opening, veegt de aanhangende olie van het uiteinde af, steekt de stok nogmaals in de opening en trekt hem er dan nog eens uit. Nu kunt u het peil aflezen en naar behoefte olie bijvullen.
  • Het verschil tussen de markeringen MIN. en MAX. op de peilstok bedraagt over het algemeen één liter.
  • Zorg dat u het juiste type olie gebruikt. Mocht dit niet bekend zijn, dan helpt onze oliewegwijzer of onze technische assistentie u graag verder onder het nummer +49 731 1420-871.

Het oliepeil van de motor moet steeds kloppen. Want zowel te weinig als teveel olie kan voor behoorlijk wat schade aan de motor zorgen. Als er teveel olie wordt bijgevuld, dan kunnen hierdoor luchtbellen ontstaan. Die luchtbellen worden dan aangezogen door de oliepomp en door de motor naar de plekken gestuurd, waar smering moet plaatsvinden. Maar omdat lucht niet smeert, treedt er extra veel slijtage op die plaatsen op, waardoor de motor beschadigd kan raken.

Een ander probleem van teveel olie is dat de oliedruk te hoog wordt. Hierdoor kunnen afdichtingen, die de olie eigenlijk in de motor moeten houden, uit hun positie getrokken of beschadigd raken, waardoor de motor ondicht wordt.

De afkorting API staat voor American Petroleum Institute. Dit instituut bepaalt wereldwijd de keurings- en kwaliteitseisen voor smeerstoffen zoals bijv. motor- of transmissieolie.

Altijd wordt weer de vraag gesteld, welke motorolie geschikt is voor dieselmotoren. Vroeger bestond er inderdaad speciale olie voor dieselmotoren, maar dat is nu verleden tijd. Moderne motorolie kan zowel in benzine- als in dieselmotoren worden gebruikt. Belangrijk bij het kiezen van de juiste motorolie is juist de door de fabrikant gegeven specificatie of vrijgave. Als dezelfde specificatie of vrijgave op het etiket van de verpakking staat, kan de olie voor de betreffende motor worden gebruikt. Of het een benzine- of dieselmotor is, maakt niet uit.

Als een voertuig vooral korte afstanden rijdt, heeft dit tot gevolg dat het condenswater, dat door temperatuurverschillen ontstaat, met de olie vermengd raakt en niet verdampt. Deze olie-water-emulsie zet zich rondom de hele motor af. U ziet dit bij de vulopening in de vorm van lichtbruine smurrie. Om deze smurrie uit de motor te verwijderen, gebruikt u de olie-smurrie-spoeling van LIQUI MOLY.

De kleur van een olie zegt niets over de kwaliteit of de leeftijd ervan. Zo zijn er bijv. chemische toevoegingen die de oorspronkelijke kleur (barnsteen) van de olie veranderen en deze vaak donkerder maken.

Een algemene richtlijn voor het bijvullen van motorolie kunnen we niet geven. Het olieverbruik kan zelfs bij motoren van hetzelfde model enorm variëren. Zolang er geen automatische oliepeilcontrole in de auto geïntegreerd is, kunt u het oliepeil het beste na elke keer voltanken controleren en zonodig bijvullen.

Belangrijk bij het kiezen van de juiste motorolie is de door de fabrikant gegeven specificatie of vrijgave die in de bedieningshandleiding van het voertuig staat vermeld. Als deze op het etiket van een olie staat, kan de betreffende olie voor de motor in kwestie worden gebruikt. Als u het niet zeker weet, raadpleeg dan onze oliewegwijzer of vraag onze technische hulpdienst, die u graag verder helpt onder het nummer +49 731 1420-871.

Het oliepeil van motorolie wordt altijd in bedrijfswarme toestand gemeten. Dit zorgt ervoor dat de motor in het temperatuurbereik waarin hij zich meestal bevindt, optimaal van smeermiddel wordt voorzien.

In principe geldt, dat bij het kiezen van de olie voor een sneeuwfrees altijd het advies van de fabrikant moet worden opgevolgd. Onze ervaring is echter, dat onze Special Tec LL 5W-30 geschikt is voor de meeste sneeuwfrezen op de markt.

Vragen zoals „Wat te denken van een motoroliewissel pas na twee jaar?“ worden ons steeds weer gesteld. Zonder een grondige analyse in het laboratorium van de oude olie, kan de automobilist noch aan de hand van de kleur, noch door de olie tussen duim en wijsvinger te wrijven, de kwaliteit en toestand van de motorolie beoordelen. Wanneer het smeermiddel vervangen moet worden, kan door het voertuig zelf (variabel) worden bepaald, of door de fabrikant zijn vastgelegd op een bepaald gereden aantal kilometers of leeftijd. Bij een variabele vervangingsinterval geeft het voertuig zelf aan, wanneer de olie moet worden vervangen. Het aantal te rijden kilometers tot de volgende oliewissel kan eenvoudig in het menu van het voertuig worden nagekeken. Als er een vast interval is voorgeschreven, staat de datum meestal vermeld op de oliesticker onder de motorkap of in het serviceboekje van het voertuig.

Jazeker! Moderne motoren zijn uiterst complexe mechanische aggregaten. Ze vragen om een smeermiddel dat op het materiaal waaruit ze bestaan en hun specifieke eigenschappen is afgestemd, zodat ze aan de hoge eisen, de aan ze gesteld worden, kunnen voldoen. Als ze niet van het juiste smeermiddel worden voorzien, kan hierdoor extra slijtage optreden, waardoor de motor beschadigd kan raken.

Omdat er met name bij dieselmotoren, maar ook bij benzinemotoren roetdeeltjes in het oliecircuit zitten, is de olie vaak na de eerste omwentelingen van de motor zwart gekleurd. Maar dit is geen reden voor paniek, want de olie doet waar hij voor gemaakt is: hij reinigt! Hij neemt de roetdeeltjes in de motor op en transporteert ze vervolgens naar het oliefilter.

De minimale houdbaarheid van kleine verpakkingen bedraagt vijf jaar – deze moeten dan wel droog worden opgeslagen bij temperaturen tussen + 5 °C en + 30 °C en niet aan direct zonlicht worden blootgesteld. Ideaal om olie op te slaan is de kelder en niet de garage.

Volg altijd de aanwijzingen van de fabrikant van de gasinstallatie en van de motor op. Als de fabrikant algemenere specificaties vrijgeeft (bijv. ACEA C2/C3 of C4), dan zijn asarme oliën volgens deze specificaties bij het gebruik van gas beter. Bovendien is het goed om Cera Tec als olie-additief te gebruiken bij motoren die op lpg lopen. Optimaal is een dosering van 7 % tot 8 % in de motorolie.

2-Takt-olie lost compleet op in brandstof en ontmengt ook na langere tijd niet.

Bepalend voor de keuze voor een olie zijn de kwaliteit en de vrijgaves van de fabrikanten, niet de viscositeit. Deze informatie vindt u op het etiket van de verpakking. De aanduiding 5W-30 heeft alleen betrekking op hoe vloeibaar de olie bij een bepaalde temperatuur is, en is geen kwaliteitsaanduiding.

Ja! Motorolie moet altijd met andere motorolie mengbaar zijn, zodat er altijd bijgevuld kan worden. Wel is het zo dat – al naar gelang welke olie is bijgevuld – de kwaliteit c.q. de eigenschappen van de aanwezige olie veranderen.

Aan de motorolie wordt molybdeendisulfide toegevoegd. Dit antracietkleurige additief verandert de „normale“ kleur van de olie.