Pro-Line JetClean Tankreiniger

SKU: P000083

Hooggeconcentreerde, gebruiksklare reinigingsvloeistof voor direct gebruik via de JetClean-apparaten. Lost afzettingen en andere verontreinigingen in de brandstoftank alsook in het leidingsysteem op en verwijdert ze en bindt eventueel aanwezig water. Verbetert de motorloop. Verzorgt en beschermt het volledige brandstofsysteem tegen slijtage en corr ...

Lees verder
 • bindt condenswater
 • voor alle dieselmotoren, ook common rail en pomp-verstuiver
 • getest op roetfilter en katalysator
 • reinigt de brandstoftank en het leidingsysteem
 • beschermt componenten van het inspuitsysteem tegen slijtage
 • Laat meer zien
Leveringsbronnen
ghs02 ghs05 ghs07 ghs08 ghs09
  Gevaar
 • H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp.
 • H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
 • H315 Veroorzaakt huidirritatie.
 • H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.
 • H332 Schadelijk bij inademing.
 • H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
 • H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
 • H373 Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.
 • H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Hooggeconcentreerde, gebruiksklare reinigingsvloeistof voor direct gebruik via de JetClean-apparaten. Lost afzettingen en andere verontreinigingen in de brandstoftank alsook in het leidingsysteem op en verwijdert ze en bindt eventueel aanwezig water. Verbetert de motorloop. Verzorgt en beschermt het volledige brandstofsysteem tegen slijtage en corrosie. Verhoogt de bedrijfszekerheid.
Geschikt voor alle benzine- en dieselmotoren met en zonder dieselpartikelfilter (DPF). Voor direct gebruik via de JetClean-apparaten. LIQUI MOLY gebruiksaanbeveling: als probleembehandeling. Turbo- en katalysator-getest.

Application

Vóór het reinigen moet de brandstoftank met behulp van de JetClean Tronic volgens de gebruiksaanwijzing worden leeggemaakt. Vervolgens 1,5 liter Pro-Line JetClean Tankreiniger onverdund in de tank van de wagen vullen. Reiniging met behulp van de JetClean Tronic volgens gebruiksaanwijzing uitvoeren. Leidingverbindingen weer in originele staat herstellen en tank weer vullen. Opmerking: Na het reinigen moet de afgezogen reinigingsvloeistof volgens de voorschriften worden verwijderd. Wij adviseren het brandstoffilter van de wagen en het filterelement van het reinigingsapparaat na de reiniging te vervangen.
SKU
Informations
Container type
Container contents
Language line
PU
Pallet unit
Container type: Bus blik
Container contents: 500 ml
Language line: D-GB-I-E-P
PU: 6
Pallet unit: 1044

Productinformatie

Veiligheidsinformatiebladen

Images and documents

Motoroliën - Made in Germany

BestBrandLogos
Je recensie Je recensie
Geef een beoordeling
Moet worden verbeterd Anders dan verwacht Oké Goed Erg goed
Voer uw naam in
(Optioneel)
(Optioneel)
Geef een vaild -e -mail op
Geef een samenvatting
Geef een beschrijving op voor de beoordeling
Dit is een verplicht veld.

In order to be able to respond to your feedback and improve our service as a result, we will contact you in individual cases, if necessary, with individual queries and always with a request for confirmation of your rating at the e-mail address you provided (Art. 6 (1) lit. f DSGVO).

Uw mening is belangrijk voor ons!

Doe pionierswerk en beoordeel het product, zodat anderen van uw ervaring kunnen profiteren en wij onze prestaties altijd kunnen optimaliseren!
Jan Modaal 23.07.2024
Your opinion is important to us! Be a pioneer and rate the product so that others can benefit from your experience and we can always optimize!
Jan Modaal 23.07.2024
Your opinion is important to us! Be a pioneer and rate the product so that others can benefit from your experience and we can always optimize!
Zakelijke klanten
Neem nu contact op met onze experts. Zoek de juiste contactpersoon in uw omgeving.
Particuliere klanten
Zoek geschikte dealers in uw omgeving. Snel en gemakkelijk met onze zoekopdrachten van de aanbod.