• 04-04-2020
  • Corona-Krise

Toeslag ❤

Steuntje in de rug van directeur Ernst Prost: 500 euro 'toelage verzwarende werkomstandigheden' als 'toeslag' op de al ontvangen 'pleister op de coronawond'

Beste collega's,

 

Het [Duitse] ministerie van Financiën was zo vriendelijk om het voor bedrijven mogelijk te maken hun werknemers tijdens de coronacrisis een extra financiële tegemoetkoming te geven. Tot 1500 euro – en ook nog belastingvrij! Dat betekent dat we de 1000 euro bruto die u al op uw laatste salarisstrook terugvond, bij uw volgende salarisuitbetaling weer wordt teruggevorderd, zodat u ook de belasting weer terugkrijgt. Dat is al heel goed nieuws. Nu doe ik er vlak voor Pasen, het zogezegde feest van de wederopstanding en van de vrede, nog eens 500 euro bij de volgende salarisbetaling bovenop. Dit keer bruto voor netto – joehoee! Mogelijk gemaakt door de heer Scholz [de Duitse minister van Financiën]... 

Het is geen pleister op de wond, het is geen premie en al helemaal geen bonus – het is een 'toelage verzwarende werkomstandigheden'. Vooral voor de collega's die niet van huis uit kunnen werken, maar nog steeds naar de fabriek, naar het laboratorium en naar expeditieafdeling moeten komen om te werken. Dat is in deze dagen en onder deze omstandigheden niet makkelijk. En daarom ben ik ook zo blij dat ik op zijn minst de financiële zorgen voor u kan wegnemen. U hebt het verdiend! U doet het op dit moment fantastisch! En natuurlijk denk ik daarbij ook aan onze verkoopteams in de landen waarin een avondklok is ingesteld of soortgelijke maatregelen zijn getroffen. Dat zijn enkele honderden verkopers die thuis wel met veel discipline telefoneren, hun uiterste best doen en elke klant zo goed mogelijk helpen, maar vanwege uitblijvende opdrachten en minder werk natuurlijk ook minder provisie krijgen. Het concrete plan hiervoor ziet er als volgt uit: na de crisis weer alles aan omzet, opbrengsten en ook provisies inhalen wat we op dit moment niet kunnen realiseren. 

Het is immers nog steeds mijn ambitie om geen werktijdverkorting bij de staat aan te hoeven vragen. Het is ook niets anders dan belastinggeld dat hiervoor wordt gebruikt. We staan dit waardevolle instrument om werkplaatsen te behouden liever af aan de bedrijven die het dringend nodig hebben. Dat zullen sowieso al genoeg bedrijven zijn. En er zullen zeker ook slimmeriken tussen zitten die nu hun personeelskosten op de gewone belastingbetaler verhalen, zonder dat dit aan de benarde economische situatie toe te schrijven is. 

We mogen nog steeds van geluk spreken dat we op eigen kracht kunnen overleven. Het is logisch dat ook onze winst als sneeuw voor de zon verdwijnt en ook wij onze reserves uit succesvolle jaren met hoge winsten moeten aanspreken. Dat is dan maar zo. Maar ik wil nu niet bij degenen horen die in goede tijden hun winsten privatiseren en in slechte tijden hun verliezen socialiseren. Ik weet zeker dat we in deze tijden op onze manier de crisis niet alleen redelijk goed, maar ook nog op een fatsoenlijke manier en met opgeheven hoofd doorstaan! Ook dat vind ik belangrijk. 

Zo, nu wens ik u nogmaals een fijn weekend en nog eens hartelijk dank!

 

Ernst Prost

Directeur

Downloads