• 10-06-2020
  • Corona-Krise

Medeondernemers

LIQUI MOLY-directeur Ernst Prost over medeondernemen in plaats van medewerken

Dat belooft wat, beste collega's!

“Sla tien spijkers in deze plank en als je klaar bent, geef ik je nieuw werk.” Een goed voorbeeld van de klassieke relatie tussen werkgever en werknemer. Het is niet heel serieus bedoeld, maar daarmee sla ik eigenlijk wel de spijker op de kop :-) Ik geef zelf  de voorkeur aan de medeondernemer. En daar hebben we er inmiddels al bijna 1.000 van. Al meer dan 25 jaar vormt deze bedrijfsfilosofie de basis van onze samenwerking in het bedrijf. En nog steeds snapt niet iedereen dat medeondernemen duizend keer meer oplevert dan alleen medewerken.

Het woord medeondernemer wordt door sommige tijdgenoten tussen aanhalingstekens geplaatst en ik moet nog steeds uitleggen dat dit geen misleidend concept is, maar de beschrijving van onze manier van werken als team is die in het voordeel van het bedrijf – en daarmee in het voordeel van iedereen is. We krijgen samen iets voor elkaar. En dat is alleen al geweldig. Een ondernemer hoeft niet te worden verteld met welke hamer hij welke spijker in welke plank moet slaan. Dat weet hij zelf. Kosten besparen, omzetten verhogen, winsten maken – de belangrijkste principes van ondernemerschap worden door medeondernemers op een duizend keer zelfstandigere, betrouwbaardere en betrokkenere manier uitgevoerd. We zijn goed voor het bedrijf en het bedrijf is goed voor ons. Een simpele beschrijving van zo voor elkaar zorgen dat iedereen in deze maatschappij er baat bij heeft.

Ook mijn Liqui Moly / Meguin family worldwide wordt vaak tussen aanhalingstekens geplaatst. Maar vertel dan eens welke vorm van samenleven voor meer stabiliteit, zorg en hulpvaardigheid voor alle leden zorgt dan in een familie? En natuurlijk wordt er ook in families weleens ruzie gemaakt, maar de familieleden blijven elkaar altijd trouw en helpen en ondersteunen elkaar. Ook bij dit deel van onze bedrijfsarchitectuur vormt menselijkheid als bedrijfsfilosofie de basis. Dat wordt er niet ingedramd en er wordt ook niemand in de steek gelaten. Niemand is een nummer en er wordt ook niemand het slachtoffer van het streven naar hogere winsten. En omdat we met 1.000 medeondernemers zijn en al onze klanten, zakenrelaties en partners in de grote wereldwijde Liqui Moly / Meguin familie zijn verenigd, kunnen we jaar in jaar uit uitstekende economische resultaten behalen.

Onze manier van werken wordt niet bepaald door zelfzucht, egoïsme en rivaliteit, maar door collegialiteit, vriendschap en het dienen van het algemeen belang. Robert Bosch heeft dat treffend verwoord en ik kon het zelf niet beter zeggen: “Ik betaal niet zo'n goede salarissen omdat ik zoveel geld heb. Nee, ik heb zoveel geld omdat ik goede salarissen betaal.” Het monetaire aspect telt nog steeds, maar dat geldt ook voor de waardering, het respect, het op een prettige manier met elkaar omgaan en het doelgericht werken van iedereen die samen één doel voor ogen heeft, namelijk dat het goed gaat met het bedrijf, zodat er geen werkplekken verloren gaan en iedereen plezier heeft in zijn werk.

Hartelijke groet,

Ernst Prost