• 14-04-2020
  • Corona-Krise

'Gewoon even je smoel houden – dat werkt op mijn zenuwen!'

De 'menselijke creativiteit en de bijbehorende innovatieve geest' zijn bij berekeningen tot nu toe bij ten onrechte buiten beschouwing gelaten, legt Ernst Prost uit

Dat belooft wat, beste collega's.

Als ik nu weer alles hoor en lees wat economen, theoretici, zelfbenoemde deskundigen en onze politici – en wie zich verder nog allemaal genoodzaakt voelt om nonsens te verkopen – over onze economische toekomst zegt, keert mijn maag om. 'Grootste crisis sinds Alexander de Grote', 'Ongekende achteruitgang'. Dat het niet zo snel beter zal gaan, is duidelijk. En dat naar alle waarschijnlijkheid ook ons bruto binnenlands product zal afnemen ten opzichte van de afgelopen jaren, kan elke gek bedenken. Het is gewoon lachwekkend om te zien dat de afname van het bruto nationaal product en de toename van de werkloosheid tot op een tiende procent achter de komma nauwkeurig wordt voorspeld. Deze zogenaamde deskundigen weten toch helemaal niks zeker! Anders worden er niet voortdurend voorspellingen gedaan en meningen verkondigd die elkaar tegenspreken. Ik zeg het al tientallen jaren: “De conjunctuur is niet wat er gebeurt en wat slimmeriken voorspellen, maar wat de economie met bedrijven en teams doet.” Daarbij ligt de nadruk op 'doen', niet op 'in de glazen bol kijken'. Ook al is deze voorspelde neergang en ondergang nog zo ongefundeerd en gewoonweg onjuist, één ding wordt hier wel mee bereikt: de mensen onzeker en bang maken. Waar haalt men het gore lef vandaan? Wat heeft dat eigenlijk voor zin?

Elke sukkel weet dat de economie heel veel met psychologie te maken heeft en als er dan een paar zelfbenoemde 'topexperts' met speciale kennis de volledige of gedeeltelijke ondergang van Europa voorspellen, moeten ze er ook niet van opkijken als de mensen stoppen met consumeren en de bedrijven als gevolg daarvan ook niet meer investeren. Dat zijn negatieve 'selffulfilling prophecies' die dan ook echt tot de neerwaartse spiraal leiden waar zo veelvuldig over wordt gesproken. Ik wil niet dat iemand de situatie rooskleuriger voorstelt dan ze in werkelijkheid is, maar alles somber inzien helpt beslist ook niet. En dan altijd die zware bewoordingen met een apocalyptische ondertoon. Waarom niet meteen: “Het einde is nabij?”. Het valt me op dat deze 'deskundigen' elkaar met nog drastischere voorspellingen lijken te willen overtreffen...

Hou gewoon even je smoel en kijk eens hoe strijdvaardig bedrijven, werklui, ondernemers en medewerkers zijn. De voorspellingen kloppen in normale tijden ook al niet. Als we terugblikken op het einde van vorig jaar, blijkt keer op keer dat geen enkele voorspelling is uitgekomen. Want wie zegt dat de mensen na de lockdown niet twee keer zo veel zin hebben om te consumeren, om naar een restaurant, café of de bioscoop te gaan, om nieuwe auto's te kopen en op vakantie te gaan? Wie zegt dat er na deze crisis niet hele nieuwe technologieën, nieuwe manieren van werken, nieuwe markten ontstaan die voor een nieuwe opleving zorgen en het bruto nationaal product omhoog laten schieten in plaats van het omlaag laten gaan? Deze berekeningen slaan daarom helemaal nergens op omdat het dynamische aspect van een stabiele en sterke economie buiten beschouwing wordt gelaten: namelijk de menselijke creativiteit en de bijbehorende innovatieve geest. Want wie heeft er baat bij te horen dat we afstevenen op de grootste crisis aller tijden? Precies, niemand. Het is pure bangmakerij... Alsjeblieft, beste directeuren van instellingen, marktonderzoekers en andere deskundigen – hou gewoon even je smoel. Laat ondernemers, ambachtslieden, werknemers en zelfstandigen gewoon in alle rust hun werk doen. Jullie kunnen dan over een paar maanden 'uitleggen' waarom de negatieve voorstellingen van nu over de ontwikkeling van onze economie onjuist blijken te zijn. Maar stop er alsjeblieft mee om elke dag slechts nieuws te brengen en op het land af te vuren. Das werkt op onze zenuwen – en heeft alleen maar nadelen!

Met vriendelijke groet,

Ernst Prost