• 18-05-2020
  • Corona-Krise

“Geld is er, maar werk niet. Investeringen naar voren halen!”

LIQUI MOLY-directeur Ernst Prost over de plicht om te investeren

Beste collega's,

Als we nu allemaal stoppen met consumeren en investeren, kunnen we het bedrijf net zo goed sluiten ... Begrijp me niet verkeerd, ik ben een voorstander van bezuinigen. Maar niet nu! Nu moet koste wat kost worden geïnvesteerd en worden geproduceerd, zodat er niet nog meer mensen op straat komen te staan ... Ik heb het al eens geschreven: onze infrastructuur is gebrekkig en onze scholen zijn dat ook. Bruggen storten in, wegen zien eruit alsof er net een aardbeving heeft plaatsgevonden en digitale snelwegen zijn wel in het buitenland te vinden, maar niet bij ons. Werk is er. Meer dan genoeg. Geld is er ook. Ook meer dan genoeg. Wie nu mensen ontslaat en in de uitgaven snoeit om te bezuinigen, schaadt de hele economie. Want wat en hoe moet iemand zonder werk en inkomen in vredesnaam kopen? Wiens producten of diensten? De (gegronde) angst om zijn baan te verliezen is toch al groot genoeg. We moeten deze lastige situatie toch niet nog lastiger maken door ontslagen aan te kondigen en te stoppen met investeren. Dat geldt voor zowel bedrijven als de overheid. Juist de staat moet nu opdrachten vergeven. En datzelfde geldt voor elk bedrijf in ons land. Anders komt een vreselijke neerwaartse spiraal   er vanzelf aan. Het is de taak van politici en bedrijfsleiders om de spiraal in de andere richting te bewegen – in de richting van economisch herstel! Investeren, opdrachten vergeven en produceren, zodat er kan worden geconsumeerd. Alleen zo kunnen we ontslagen en faillissementen voorkomen. Bezuinigen en alles zoveel mogelijk stilleggen is het gif voor de conjunctuur en onze werkplekken. Want hoe moeten er weer meer belastinginkomsten binnenkomen als er niet wordt geproduceerd, er geen inkomen binnenkomt en er dus niet wordt geconsumeerd?

Iedereen die zijn ogen sluit voor deze gedachte en weigert dit te doen, schaadt allereerst de economie en vervolgens zichzelf als ooit het punt bereikt wordt waarop ook in het eigen bedrijf een ontslagronde volgt – en daarna in het hele land. WIJ hebben in ons bedrijf nu zelfs besloten om investeringen naar voren te halen om zo onze bescheiden bijdrage aan deze benodigde wederopbouw te leveren!

We blijven natuurlijk consequent en volgens plan investeren. Al het andere is contraproductief. Als we stoppen met investeren, heeft dat gevolgen voor andere bedrijven die daardoor geen opdrachten binnenkrijgen. Het heeft uiteindelijk dus gevolgen voor ons allemaal. En omdat we allemaal deel uitmaken van een samenhangend systeem, schaden we met egoïstisch gedrag, zodat het stoppen met investeren en mensen ontslaan, uiteindelijk onszelf en elk individu. Wie nu als gierigaard en muggenzifter op de rem trapt, veroorzaakt een kettingbotsing. En wie gas geeft, geeft de economie een impuls. En dat is wat we nu dringend nodig hebben en wat WIJ doen.

Ik wens ons allemaal een fijne week.

Hartelijke groet,

 Ernst Prost