• 09-06-2020
  • Corona-Krise

De arrogantie van de macht

LIQUI MOLY-directeur Ernst Prost over leidinggeven: zegen of last?

Beste medeondernemers,

Er zijn veel vormen van arrogantie. Zo is arrogantie niet altijd duidelijk zichtbaar als uiting van verwaandheid met een opgetrokken neus. Arrogantie kan ook goed verborgen zijn als iemand de macht heeft ... De opschepper die met zijn geleende macht en in zijn functie denkt met alles weg te kunnen komen, is ook makkelijk te ontmaskeren. Maar hoe zit het met de tijdgenoten die heel subtiel en via een achterdeurtje hun macht uitoefenen?

Elke vorm van arrogantie is schadelijk. Maar die arrogantie die door de macht wordt uitgeoefend is het ergst omdat hiermee de sociale cohesie, de vrijheid en de democratie in het gedrang komen en dit ook schadelijke gevolgen voor de betroffen mensen heeft. “Als iemand na een promotie een leidinggevende functie krijgt, is meteen te herkennen aan zijn karakter ...” Macht werkt vergiftigend en stelt de eigen discipline en het eigen geweten elke dag weer op proef. Alleen wie de verleidingen van de macht weerstaat, is ook daadwerkelijk de juiste persoon voor een leidinggevende functie. Iemand moet een sterk karakter en een groot hart hebben om ondanks zijn machtspositie en de vele mogelijkheden die dat biedt bescheiden te blijven en hard door te werken.

Ik denk dat heel veel mensen misbruik van hun positie maken om zichzelf te verrijken of hun ego te strelen. Maar aan de andere kant is er niks te zien van zijn verantwoordelijkheid voor andere mensen en voor het grote geheel ... Dergelijke personen zijn helaas veel te vaak in de economie, de politie en het medialandschap, dus in onze hele maatschappij te vinden.

Als ik naar ons in ons bedrijf kijk, zie ik daar niks van. Ik ben er zeker van dat een grote deel van ons succes eraan te danken is dat iedereen hetzelfde doel voor ogen heeft, het beste met het bedrijf voorheeft, zich met zijn werk bezighoudt en er tegelijk voor zorgt dat niemand achterblijft, niemand wordt gepest en iedereen plezier heeft in zijn waardevolle werk. – Lees als u zin en tijd heeft mijn uitspraken hierover in de uitgave van de Südwest Presse van gisteren (in het Duits).

Ja, we boeken veel successen, maar staan met beide benen op de grond en zijn bescheiden, collegiaal en behulpzaam gebleven. Iets anders zou ik ook niet toestaan. Egoïsten vernietigen bedrijfsstructuren, de bedrijfscultuur, de werksfeer en het plezier in het werk. Onbaatzuchtigen zorgen ervoor dat het met iedereen goed gaat. En verantwoordelijke mensen zijn heel begaan met andere mensen, maar verliezen hun werk daarbij niet uit het oog. Directeur zijn is een zegen en last tegelijk. Leidinggeven betekent het goede voorbeeld geven.

En eigenlijk geven al onze collega's altijd weer het goede voorbeeld. Anders zouden ook niet zoveel mensen bij ons willen werken of een zakelijke relatie met ons willen opbouwen. WIJ moeten ons allemaal voorbeeldig gedragen. Elke gedraging leidt ergens toe. Iets goeds of iets slechts. Elke actie leidt tot een reactie. Wij bepalen zelf hoe succesvol we zijn en hoe collegiaal, liefdevol en beleefd we met elkaar omgaan. Wat dat betreft moet iedereen meewerken – en als er eens slechte dagen zijn, moeten we ons vermannen en ons niet laten gaan.

En directeurtje spelen is natuurlijk uit den boze! Geen arrogantie als uiting van macht! Zich gedragen als een hater op internet of gewoon lomp zijn is toch niet menselijk. Op een fatsoenlijke manier met elkaar omgaan, respect hebben, tolerant zijn – en ja, ook naastenliefde hebben – zijn de echte kenmerken van een bedrijf, een maatschappij en land met waarden en idealen.

Met vriendelijke groet,

Ernst Prost