• 06-04-2020
  • Corona-Krise

Bezuinigen, bezuinigen, kapotbezuinigen...

Directeur Ernst Prost vertelt in zijn mailing waarom 'klassiek ondernemerschap' niet geschikt is voor crisisbestendige gezondheidszorg

Beste collega's,

 

Als ik niet aan het nadenken ben over wat we qua werk nog kunnen doen om te overleven, pieker ik over wat er in deze crisis fout is gegaan. Dat we op een gegeven moment met epidemieën en pandemieën te maken krijgen, weet toch iedereen? Hoe kan het dan dat deze crisis ons nu zo plotseling overvalt en de ziekte zo snel om zich heen grijpt?

Toen mijn zoon Benjamin in oktober 2018 enkele weken in het ziekenhuis lag, maakte ik van dichtbij mee hoe het met onze gezondheidszorg gesteld was. En niet door een mooie brochure door te bladeren. Nee, door te zien dat een verpleegster tijdens haar nachtdienst helemaal alleen 36 patiënten verdeeld over 18 kamers onder haar hoede had. Dan riep de een of ander wel eens wat langer tot er iemand kwam om zijn billen af te vegen… Veel verpleegkundigen hadden tot 's avonds laat dienst en moesten de volgende dag in alle vroegte weer beginnen (ik hoop niet dat dit nog altijd het geval is). Piektijden waren er ook – in de weekend als de helikopters af en aan vlogen om verongelukte motorrijders naar het ziekenhuis te brengen.

Elke dag dacht ik erover na wat er zou gebeuren als er een grote ramp zou plaatsvinden. Als binnen korte tijd honderden, duizenden of zelfs tienduizenden patiënten plotseling op een snelle en grondige ziekenhuisbehandeling aangewezen waren omdat het om leven en dood gaat. Zoals nu, in onze coronapandemie.

Als een echte inwoner van Zwaben ben ik ook van het sparen. Maar natuurlijk niet voor kapotbezuinigen… Het is een schande hoe slecht we mensen betalen die ons opereren of ons de billen afvegen. We kunnen toch niet verwachten dat ze dit alleen uit naastenliefde doen en dit doen om anderen te kunnen helpen? Zonder de mensen die zo'n zwaar werk doen daar fatsoenlijk voor te betalen, hoewel dit vaak wel het geval is? Dat is onfatsoenlijk, oneerlijk en zoals we nu zien ook oerstom. Het zal wereldwijd wel 1, 2 of zelfs 3 biljoen euro zijn die ons dit kleine virus zal kosten. Maar eigenlijk is het niet het virus dat deze schade veroorzaakt. Het is de kortzichtigheid van diegenen die daar vanuit de staat voor moeten zorgen dat een epidemie of pandemie niet meteen de hele wereld op zijn kop zet.

Nu worden in allerijl beademingsapparaten gemaakt, extra bedden in elkaar getimmerd en turnhallen, sportfaciliteiten, beurshallen en stadsparken als uiterste redmiddel in ziekenhuizen en zelfs mortuaria omgetoverd. Als ook maar een fractie van het vele geld dat nu onder andere voor mondkapjes en beschermende pakken voor woekerprijzen moet worden gebruikt, van tevoren en op tijd in de preventie, in alarmsystemen en wereldwijde noodmaatregelen zou zijn geïnvesteerd, zouden we zeker minder mensen verliezen, minder leed moeten meemaken en minder doden te betreuren hebben. Bezuinigen, bezuinigen, kapotbezuinigen. Op menselijk vlak de plank volledig misgeslagen en economisch gezien een ramp. Samen met onze vrienden en zakenpartners in Griekenland helpen we met onze producten vanaf nu om voertuigen van hulpdiensten operationeel te houden of te maken. Veel werkt in dit land na een decennium van rigoureuze bezuinigingen niet meer zo goed – waar mensen onder lijden, meestal de arme mensen of mensen die sowieso al zijn achtergesteld.

Een paar ambten en instellingen waar we als mens afhankelijk van zijn en die we dringend nodig hebben om te overleven, moeten we niet aan rekenwonders, controllers en beknibbelaars uit de private sector en al helemaal niet aan geldbeluste knapen die aan de ziekte van mensen en hun nood ook nog goed geld willen verdienen overlaten. Ik ben blij met de vrijemarkteconomie. Maar voor een gezondheidszorg die ook op rampen en crisissen moet zijn voorbereid, is klassiek ondernemerschap niet geschikt. Daar moet iemand voor zijn die volledig en uitsluitend tot het algemene welzijn van alle mensen is verplicht. En dat is de staat. En dat kan ook alleen de staat zijn. Wie anders kan de gezondheid en integriteit van 82 miljoen mensen [in Duitsland] garanderen en tegelijk de fatsoenlijke, eerlijke en redelijke betaling van de mensen die dit werk doen op elk moment garanderen?

Blijf gezond!

 

Ernst Prost

Directeur

Downloads