• 22-08-2022
  • Producten

Taken van de motorolie

Waarom is het belangrijk om de juiste olie te gebruiken? Kun je geld besparen op motorolie en waarom moet je die verversen? LIQUI MOLY geeft antwoorden.

Achtergrond

De motor van een voertuig moet altijd voldoende gesmeerd zijn. De beschermende smeerfilm vermindert de mechanische wrijving van de bewegende motoronderdelen en voorkomt dat metaal hier metaal ontmoet. Zonder de olie zou de motor binnen enkele seconden ernstige schade oplopen. De juiste motorolie moet smering garanderen onder alle bedrijfsomstandigheden en belastingen die zich in de motor voordoen.

Bij extreme koude moet hij zo dun mogelijk zijn om het starten te vergemakkelijken en alle belangrijke smeerpunten in de motor zo snel mogelijk te bereiken. Bij extreem hoge temperaturen daarentegen mag de smeerfilm niet scheuren, omdat dit de motor zou beschadigen.

Waarom moet de motorolie worden ververst?

Regelmatig olie verversen verlengt de levensduur van motor en transmissie. De motorolie verslijt zelf en raakt in de loop van de tijd vervuild, bijvoorbeeld door verdunning met brandstof of condensatiewater, natuurlijke veroudering van de olie en mechanische slijtage.

Naar de juiste olie  Een dealer of werkplaats vinden  

Taken en toegevoegde waarde van de motorolie

Smeren

Het smeren van de mechanische motoronderdelen is de belangrijkste taak van de motorolie. Het is bedoeld om de wrijving tussen de bewegende onderdelen te verminderen en zo slijtage tot een minimum te beperken. De vorming van een gesloten smeerfilm is noodzakelijk om motorschade als gevolg van metaal-op-metaalcontact te voorkomen.

Koelen

Motorolie draagt bij tot de koeling van de motoronderdelen. Hij zorgt voor de warmteafvoer in de motor, zodat deze niet oververhit raakt.

Reinigen

Motorolie heeft ook tot taak de motor te reinigen. Verbrandingsresten, metaalslijpsel en afzettingen worden door de olie geabsorbeerd en naar het oliefilter getransporteerd.

Afdichten

Motorolie helpt de zuigerveren af te dichten op de verbrandingskamer en voorkomt zo dat verontreinigende stoffen de motor binnendringen.

Corrosiebescherming

Motorolie vormt een beschermende film over de metalen oppervlakken. Dit vermijdt blootstelling aan de lucht en beschermt de motor tegen de soms agressieve verbrandingsproducten.

Milieubescherming

Moderne oliën beperken het brandstofverbruik en de daarmee gepaard gaande verontreinigende emissies. Bovendien zijn moderne motoroliën vrij van chloor en zware metalen en kunnen zij gemakkelijk worden opgewerkt en hergebruikt.

Veiligheid

Smering van alle motoronderdelen zorgt voor een betrouwbare motorloop en dus voor meer veiligheid op de weg.

Waarom is het belangrijk om de juiste olie te gebruiken?

Elke motor is anders en stelt daarom specifieke eisen aan de olie. Als de verkeerde olie met de verkeerde viscositeit wordt gebruikt, is het mogelijk dat de juiste oliedruk niet wordt opgebouwd, wat motorschade tot gevolg heeft. Andere negatieve gevolgen zijn verlies van garantie, hoger brandstofverbruik, grotere kans op defecten, kortere levensduur van de motor en vernieling van het roetfilter en de katalysator.

Het sprookje van één olie voor alle auto's 

Kun je geld besparen op motorolie?

Welke olie moet worden gebruikt voor de olieverversing? Er zijn talrijke leveranciers met zowel goedkope als dure producten. Natuurlijk wil men zo weinig mogelijk geld uitgeven en grijpt men daarom graag naar goedkope olie. Dit kan uiteindelijk echter veel duurder uitvallen. De reden: De goedkope olie voldoet niet aan alle specificaties van de fabrikant en heeft lagere prestaties. Daarom verslijt hij sneller en moet hij vaker worden vervangen. Hoogwaardige LIQUI MOLY motorolie daarentegen overtreft zelfs de specificaties van de fabrikant en verlengt de levensduur van de motor.


Additieven in de olie

Afhankelijk van de specificaties van de fabrikant bevat de motorolie een individueel additievenpakket. Het is belangrijk dat je de juiste olie voor je voertuig gebruikt, aangezien elke motor andere eisen stelt.

Naar de juiste olie  Een dealer of werkplaats vinden  


Wil je altijd op de hoogte blijven?

LIQUI MOLY App voor iOS / LIQUI MOLY App voor Android  

ALLES over olie, uitgelegd door LIQUI MOLY!