• 20-04-2020
  • Corona-Krise

“Dividend en werktijdverkorting? Hoe is dat mogelijk? In tijden van crisis is winst het enige offer wat er toe doet”

Directeur Ernst Prost met een pleidooi tegen 'ongecontroleerd kapitalisme' en voor een sociale markteconomie

Dat beloofd wat, beste collega's!

Afgelopen week heb ik het al aan de pers geschreven en zojuist volgde ook een korte bijdrage in het Duitse tv-programma ARD Mittagsmagazin: in menige ('vuile') hoek van de economie worden momenteel door het uitkeren van dividend vette winsten verdeeld – maar er wordt tegelijkertijd ook een beroep gedaan op de staat! En dat verdient geen schoonheidsprijs. Het is eerder ronduit walgelijk. Respectloos en onfatsoenlijk is het in ieder geval. Zo komt de geldbeluste kant van ongecontroleerd kapitalisme aan het licht. Bedrijven kunnen toch niet met de linkerhand uitkeringen bij werktijdverkorting of andere vormen van staatshulp aannemen en tegelijkertijd met de rechterhand miljoenen en miljarden euro's aan beleggers geven?

Verantwoorde directeurs houden hun geld nu in eigen hand en verdelen het niet over aandeelhouders, institutionele vermogensbeheerders en hoofdaandeelhouders met miljarden op zak. De situatie is er in de tijd na de laatste balansdatum op 31 december sterk verslechterd. Cash is nu king. De winsten kunnen dus beter in het bedrijf blijven. Al het andere is onverstandig. Maar het is toch onbeschoft – en ook tegen alle commerciële regels – om de winsten van vorig jaar uit te keren en tegelijkertijd het geld van de belastingbetaler te willen innen. In Frankrijk is dit bijvoorbeeld bij wet verboden. Wie staatshulp in de vorm van geld van de belastingbetaler wil hebben, krijgt een verbod op het uitkeren van dividend opgelegd.

Wie hier in Duitsland niet de makkelijke weg wil kiezen door bij de staat aan te kloppen, maar zich door banken wil laten redden, kan dit ook alleen doen als hij eveneens afziet van het uitkeren van dividend. Daar letten de directeurs van de financiële instellingen wel op ... Het kan toch ook helemaal niet anders. 
De door de staat te betalen uitkering bij werktijdverkorting is een fantastisch instrument om verhoging van de werkloosheid te voorkomen. Maar er mag geen misbruik van worden gemaakt om de loonkosten in het bedrijf te drukken en daar weer persoonlijk voordeel mee te halen. Ook uitkering bij werktijdverkorting is geld van de belastingbetaler!

We zijn goddank een middelgroot familiebedrijf (de zogenaamde ruggengraat van de Duitse economie) waar het veel meer om de mensen dan om het kapitaal draait. Het gaat hier om verantwoordelijkheid voor de mensen, om werkplekken, om de maatschappij en het land, niet om het schaamteloos maximaliseren van de winst! Zo heb ik in de laatste crisis van 12 jaar geleden al het volgende besloten: “We zullen niet besparen op ons personeel, niet op onze concepten en verstandigerwijs ook niet op onze toekomst. In tijden van crisis is winst het enige offer wat er toe doet.”  Als ik zoiets op een aandeelhoudersvergadering zou zeggen, zou ik waarschijnlijk heel snel van het podium worden gehaald en geen baan meer hebben.

Ik vond het altijd al vreemd en pervers dat de koersen van aandelen omhooggaan als de directie ontslagen aankondigt. Dan hoeven we er ons ook niet over te verbazen als veel mensen hun middelvinger uitsteken naar dit type economie. Vooral de mensen die nu buiten hun schuld om op straat zijn gezet en nu op een werkloosheidsuitkering zijn aangewezen. In het kader van een onderzoek naar de vermogenstoestand moeten alle paperassen worden doorgespit voordat mensen ook maar één euro van de staat krijgen en het eigen vermogen moet eerst worden aangesproken – ook als het alleen om een noodreserve gaat. Dat heeft niks van doen met aan de ene kant winsten/dividenden verdelen en tegelijkertijd steungeld innen... Nee, de vergelijking gaat mank. Het gaat in beide gevallen om geld van de belastingbetaler.

Iedereen die aandelen koopt, wil geld verdienen – met de koersen en met dividend. Daar is niks op tegen, integendeel zelfs. Maar wie als bedrijf kansen wil aangrijpen om winst te halen, moet ook de risico's van het bedrijf dragen. Daarom kunnen de winsten in goede jaren niet gewoon worden geprivatiseerd en de verliezen in slechte tijden worden gesocialiseerd, wat betekent dat de gewone belastingbetaler voor de kosten opdraait. Velen willen dit natuurlijk wel doen – zoveel is zeker. Daarom komen we ook niet ver met de mensen overhalen het goede te doen. Daar zijn wetten en voorschriften voor nodig. Geen enkele bank op deze wereld leent een willekeurig bedrijf geld en ziet met lede ogen aan hoe dit geld meteen als dividend in de zakken van de aandeelhouders verdwijnt. Bij wijze van uitzondering kan de staat nu eens een voorbeeld nemen aan de banken.

Ik ben pertinent tegen elke vorm van ongecontroleerd kapitalisme als pure geldvermeerderingsmachine, maar ben voorstander van de vrije sociale markteconomie. Daarbij ligt de nadruk op vrij en nog meer op sociaal. In elke crisis wordt zichtbaar wie waar staat.

En natuurlijk hebben ook noch oplichters noch bedriegers in de crisis werktijdverkorting aangevraagd en geen enkele crimineel krijgt nu ineens zuivere bedoelingen, alleen omdat het coronavirus is opgedoken. Integendeel zelfs – zoals we zien en lezen zijn ze juist nu bijzonder actief om zich ten onrechte of zelfs op een criminele manier te verrijken. Ik hoop van harte dat de mensen in onze staat die nu het grote geld verdelen, er ook voor zorgen dat dit geld in de juiste handen terechtkomt – in de handen van degenen die het echt nodig hebben. Ik hoop ook dat massaal jacht wordt gemaakt op elke vorm van subsidiefraude of onrechtmatige verrijking door gebruik te maken van het steunpakket voor het bestrijden van de coronacrisis.

Het is immers niet het geld van onze minister van Economische Zaken Altmaier, of onze minister van Financiën Scholz waar we het hier over hebben. Het is simpelweg geld van de belastingbetaler dat we allemaal samen weer moeten verdienen. Het is ons geld ... Concerns met miljarden op de bank die nu graag winsten willen verdelen, mogen dit natuurlijk doen – maar dan moeten ze wel met hun handen van ons geld, het geld van de belastingbetaler, afblijven! 

De schulden die we nu maken om de crisis te bestrijden, moeten onze kinderen ooit terugbetalen. Of zelfs nog de kinderen van onze kinderen – als we niet oppassen! Het is een taak van de hele maatschappij en in de eerste plaats van de economie om deze schuldenlast niet hoger te laten worden dan deze sowieso al zou worden. Dat is een kwestie van eergevoel die elke eerlijke burger moet hebben. Iedereen moet zich in deze tijd afvragen of hij tot zijn ellebogen in de staatskas wil grijpen of niet.

Ihr 

Ernst Prost