• 19-05-2020
  • Corona-Krise

“De mouwen opstropen”

LIQUI MOLY-directeur Ernst Prost over aanpakken in plaats van afwachten

Beste medeondernemers,

 

Het is allemaal waarschijnlijk al ingewikkeld genoeg. Tegenwoordig gaat helemaal niks meer eenvoudig en probleemloos. Het wordt door de toenemende administratieve rompslomp en regeldruk steeds lastiger om ons werk te doen. Dan moeten we niet ook nog zelf de dingen onnodig gecompliceerd maken, een hoop heisa om niks maken of ons bezighouden met zaken die helemaal niks opleveren. We moeten ons daarentegen richten op wat er echt toe doet. Op ons bedrijf, op onze klanten en ons merk en daarmee ook op ons voortbestaan. – Dat is wat ik in het algemeen van ons verwacht, niet alleen in de coronacrisis. Laat ons niet van de wijs brengen!

Een strategie heeft de grootste kans van slagen als er voor een consequente aanpak wordt gekozen ... Zelfs het beste plan is gedoemd te mislukken als de uitvoering maar halfslachtig is. Hier is denken én doen voor nodig. Een goed uithoudingsvermogen, ja zelfs een gezonde vasthoudendheid is daarbij een voordeel. Niet opgeven – nooit, ook niet als het lastig wordt! Dan al helemaal niet. Vastberaden blijven en strijden! Het is daarom noodzakelijk dat we overtuigd zijn van onze eigen ideeën en visies, van onze taak en missie. We moeten geloven in wat we doen ... – En we moeten het liefst ook in onszelf geloven. Het gaat goed met ons bedrijf en we moeten blijven werken en ploeteren om dit zo te houden. Hopen en afwachten of mooie praatjes hebben is absoluut niet voldoende. We moeten ingrijpende veranderingen doorvoeren. Wegduiken en wensen dat alles blijft zoals het was (of vanzelf beter wordt) is onnozel. Het is beter grondig te analyseren wat er gebeurt (of verkeerd gaat) en dan consequent te optimaliseren, te doen en aan te pakken. En daarbij moeten fouten goed worden geanalyseerd en verholpen. – Daarbij gaat het er niet om schuldigen aan te wijzen, maar om verbeteringen door te voeren.

Onze macro-economische en zakelijke ontwikkeling legt niet alleen sterke punten, maar ook allerlei zwakke punten en gevaren bloot – en precies op deze punten moeten we aanpakken en verbeteren! Door problemen uit te zitten, gaan ze niet vanzelf weg. En met de 'oude meuk' van gisteren kunnen we niks bereiken. Het leven bestaat nu eenmaal uit veranderingen – of we daar nu op zijn voorbereid of niet. En wie niet met de tijd meegaat, wordt door de tijd ingehaald ... We hebben een gezonde mix van 'oude rotten' en 'jonge honden'. Routine en talent. Ervaring en nieuwe ideeën. Ik ben blij met deze samenstelling van ons team.

Maar als we er zelf nog meer op vooruit willen gaan – waar niks op tegen is – moeten we zelf van tevoren ook het nodige doen: omzet behalen, meer winst maken, kosten beheersen en toekomstbestendige concepten en strategieën ontwikkelen. We mogen door de toenemende administratieve rompslomp die we van hogerhand krijgen opgelegd en door soortgelijke inspanningen die we van onszelf moeten leveren, niet vergeten dat het bedrijf alleen succesvol blijft als we zelf elke dag op een slimme en daadkrachtige manier ons werk doen.

Als we ons alleen nog met zaken als het Economisch Comité, compliance officers en de algemene verordening gegevensbescherming bezighouden en verder zelf nog allemaal plannen bedenken die we moeten uitvoeren, hebben we helemaal geen tijd meer voor het o zo belangrijke werk met producten, klanten, productieprocessen, leveranciers en concurrenten. Dus voordat we ons met allerlei vrijwillige 'nevenactiviteiten' bezighouden en nieuwe 'heldendaden' willen verrichten, moeten we er eerst voor zorgen dat alles in het bedrijf op rolletjes loopt en alles wat niet goed loopt, drastisch wordt verbeterd om onze kernactiviteiten goed uit te voeren. We hebben hier genoeg werk aan. En dat is ook waar we op worden beoordeeld, niet op alle nevenactiviteiten waar we ons mee bezighouden, maar ons geen centimeter verder brengen. We zijn geen concern en geen overheidsinstantie, maar een strijdvaardig team!

Als u de krant leest, ziet u (ook als er geen crisis is) steeds weer krantenkoppen voorbijkomen als: 'Personeelsinkrimping voor meer winst' of 'Banen geschrapt vanwege structurele veranderingen'. Dat betekent in feite dat ze achterlopen op de concurrentie of na het behaalde succes in het verleden achterover hebben geleund in plaats van op tijd het roer om te gooien en tegelijk de mouwen op te stropen om volle kracht vooruit te gaan. Dat moet ons niet gebeuren en daarom zeg ik: “Geef het kwaad geen kans!”. Blijf – juist in tijden van problemen en nog meer in tijden van succes – alles geven, zodat we dingen voor elkaar krijgen! Met stalen spieren kunnen we de concurrentie sneller aftroeven dan als we lusteloos zijn en op ons tandvlees lopen. Fit en crisisbestendig – zo zie ik ons.

Om de toekomst van ons bedrijf veilig te stellen, kan ik alleen de volgende gedachte met u delen: er zijn dingen waarvan we weten dat we ze weten en er zijn dingen waarvan we weten dat we ze niet weten. Maar er zijn ook nog dingen waarvan we helemaal niet weten dat we ze niet weten ... Verrassing!

Of met andere woorden: we zien alleen wat we kennen. Maar er zijn zeker ook dingen die we niet kennen en waar we ook niet van weten. Maar hoe moeten we ons daar op instellen? Antwoord: elke dag bij de les blijven, ons richten op wat er echt toe doet, het werk afmaken en ons niet met onnodige bijzaken bezighouden. Bescheiden blijven en zien wat haalbaar is. Volgen wat de ontwikkelingen zijn en consequent reageren op veranderingen. En deze veranderingen niet als bedreiging maar als kans zien. En niet de fout maken om naast onze schoenen te lopen omdat het ons te goed gaat ...

 

Hartelijke groet,

Ernst Prost