• 08-07-2020
  • Corona-Krise

De juiste aandrijving

LIQUI MOLY-directeur Ernst Prost over de zoektocht naar de ideale aandrijfvorm

Beste collega's,

Is het stenen tijdperk geëindigd omdat er geen stenen meer waren? Volgens mij niet. Ook de bronstijd is niet ten einde gekomen door een tekort aan brons, maar omdat zich iets beters had aangediend. En als er iets beters komt dan onze verbrandingsmotor, zal ook deze zijn plek in de geschiedenis moeten innemen. Niet omdat onze olie- en benzinevoorraden opraken, maar simpelweg omdat er een betere technologie beschikbaar is. Misschien de accuaangedreven elektromotor. Misschien ook aandrijvingen op waterstof, of sterk geoptimaliseerde diesel- en benzinemotoren, die met synthetisch geproduceerde brandstoffen milieuvriendelijker werken dan welke elektromotor ook. Waar het in feite om gaat is de ecologische voetafdruk.

Als ik terugdenk aan mijn tijd als automonteur, herinner ik me dat we met enkele ingrepen en wat draaien aan de stelschroeven, bijvoorbeeld van de carburateur, de injectiepomp of de klepregeling, een veel lager benzineverbruik en duidelijk lagere uitstootwaarden konden bewerkstelligen. Onze conventionele diesel- en benzinemotoren zijn naar mijn mening technologisch nog lang niet uitontwikkeld. Er valt nog veel meer uit te halen. Uiteindelijk is de totale ecologisch voetafdruk van een motor doorslaggevend, inclusief bijvoorbeeld de bouwkosten en de belasting van het milieu die samenhangt met de vervaardiging van accu's. En dan heb ik toch mijn twijfels bij de absolute economische haalbaarheid en milieuvriendelijkheid van elektromotoren. Zeker als je kijkt naar de totale ecologische voetafdrukken van de verschillende aandrijvingstypen. Waarom niet geheel onbevooroordeeld onderzoek doen in iedere richting? Oude technologie optimaliseren levert vaak meer op dan koste wat het kost nieuwigheden introduceren. Juist in de verketterde dieselmotor sluimert nog een geweldig ontwikkelingspotentieel, dat deze aandrijvingsvorm niet alleen economisch, maar ook milieutechnisch zeer interessant maakt. Als je kijkt naar de drastische verbeteringen die alleen al door het gebruik van onze moderne oliën en additieven kunnen worden gerealiseerd, durf ik te stellen dat de verbrandingsmotor de race tegen de elektromotor nog lang niet verloren heeft. De politiek en het bedrijfsleven moeten ontwikkelaars en ingenieurs alleen wel kansen en mogelijkheden bieden. Daarbij gaat het ook om banen in de bestaande industrie en niet alleen om het kletsen over nieuwe arbeidsplaatsen op het puin van de huidige werkgelegenheid. En ook de consument moet worden betrokken. In een studie die wij onlangs in opdracht hebben gegeven, spreekt een belangrijke meerderheid van potentiële autokopers zich uit voor de verbrandingsmotor. En terecht. Juist de diesel met zijn uitgesproken lagere CO2-uitstoot kan in combinatie met doeltreffende uitlaatgaszuivering helpen om de globale uitstoot van schadelijke stoffen omlaag te brengen zoals Europa zich ten doel heeft gesteld.

Het met zonne-energie produceren van waterstof voor brandstofcellen of synthetische brandstoffen voor de aandrijving van motoren is ook allang geen visionair vergezicht meer, maar technisch uitvoerbaar én milieuvriendelijk. Zonder accu's en zonder de roofbouw van grondstoffen die daarvoor nodig is.

Dat klinkt in elk geval beter dan stroom voor pseudo-milieuvriendelijke elektrische auto's opwekken in verouderde bruinkoolcentrales die met vele miljarden belastinggeld kunstmatig in bedrijf worden gehouden tot 2038, of in radioactieve atoomcentrales. Waarschijnlijk komen we op lange termijn sowieso uit op een mix van verschillende, uiteenlopende technologieën om minder schadelijke uitstoot en meer klimaatbescherming te realiseren bij volledige mobiliteit. En niet op één of andere monocultuur die uitvinders en ontwikkelaars wordt opgedrongen.

Hartelijke groet,

 

Ernst Prost