Wähle ein anderes Land oder eine andere Region, um Inhalte für deinen Standort zu sehen. Select another country or region to see content for your location. Seleccione otro país o región para ver el contenido de su ubicación. Selecteer een ander land of een andere regio om de inhoud van uw locatie te zien. Vælg et andet land eller område for at se indhold, der er specifikt for din placering. Voit katsoa paikallista sisältöä valitsemalla jonkin toisen maan tai alueen. Choisissez un pays ou une région pour afficher le contenu spécifique à votre emplacement géographique. Επίλεξε μια άλλη χώρα ή περιοχή, για να δεις περιεχόμενο σχετικό με την. Scegli il Paese o territorio in cui sei per vedere i contenuti locali. 別の国または地域を選択して、あなたの場所のコンテンツを表示してください。 Velg et annet land eller region for å se innhold som gjelder der. Escolha para ver conteúdos específicos noutro país ou região. Välj ett annat land eller område för att se det innehåll som finns där. Konumunuza özel içerikleri görmek yapmak için başka bir ülkeyi veya bölgeyi seçin. Chọn quốc gia hoặc khu vực khác để xem nội dung cho địa điểm của bạn

Diese Box wird angezeigt, da die Seitensprache nicht mit einer den Browsersprachen übereinstimmt.

Close園芸用製品

園芸工具用の「緑の」製品ラインは、芝刈り機、芝トラクター、芝トリマー、エアレーター、ヘッジトリマー、ガーデンシュレッダー、チェーンソー、ロータリー除雪機、電気掃除機など園芸用の機器と同じく多様で、多岐に渡ります。

例えば当社のガソリンスタビライザー園芸機器用オイル、冬期装置オイルチェーンソー用オイル油圧オイル、および様々なメンテナンス用スプレーなどのソリューションを介して、自動車分野から得たノウハウを、園芸ケア用機器のエンジンに取り入れています。 私たちの製品は、季節を問わず、優れた性能と耐久性をもたらします。 それも、オーガニック品質で。

Testbild誌と統計会社Statistaの共同調査で、当社は 園芸機器用エンジンオイル部門で1位となりましたに! これは、私たちの園芸用製品に最高の品質、耐久性、持続可能性が備わっていることの証明です。

2-Takt-Motorsägen-Öl | チェンソー用2サイクルエンジンオイル

空冷2サイクルエンジンの潤滑用に特別開発された高品質で高性能なエンジンオイル。 大手チェンソーメーカーの厳しい要件を上回っています。 API-TC認証済み。 非常に過酷な条件でも最適な潤滑と耐摩耗性を実現します。 効果的に腐食を防ぎ、 エンジンを清潔に保ちます。 触媒テスト済み。 高性能チェンソーに対応(触媒コンバータ付きおよび無し)。 燃料との混和性に非常に優れています。 メーカーの混合比を順守してください。

製品へ

Benzinstabilisator | ガソリン安定剤

燃料を保護し、老化や酸化から守り、 燃料システム全体の腐食を防止。 オールドタイマー、カブリオレ、オートバイ、スクーター、四輪バギー、芝刈り機、チェンソー、およびその他のガソリン駆動の2サイクルおよび4サイクルエンジンを問題なく保管できるようになります。 操作安全性を向上させ、 効果は長期的に持続します。 あらゆるガソリンエンジンでの使用に適しており、特に予防的な使用に最適です。 ターボおよび触媒テスト済み。 燃料に安定剤を追加し、給油時に追加の用量を入れます。 燃料5リットルに対しては、25mlの投入容器で1回充填するだけで十分です。 使用頻度の低いエンジンでの連続使用にも適しています。

製品へ

Pflegespray für Gartengeräte | 園芸機器用ケアスプレー

可動部品の動きがスムーズになり、その効果が持続します。 きしみ音を防止。 冬の間、すべての金属部品を腐食から保護します。 プラスチック、塗料、金属、木材に対して中性。 芝生のエッジャー、ヘッジトリマーなどの運転が容易になります。植物ベースなので、環境に優しくなっています。 芝生のエッジャーやヘッジトリマーなどの園芸機器の潤滑、保護、ケアに。

製品へ

LM40 Multifunktionsspray | LM40 多機能スプレー

潤滑、洗浄、溶解、保護、そしてケア。 可動部品の動きがスムーズになり、その効果が持続します。 クリープ力が高いので、非常に届きにくい潤滑箇所にも達します。 頑固に錆びついた、または焦げついたネジをあっという間に弛めます。 汚れや頑固な油・グリースの残留物に浸透して除去。 さびや腐食から保護し、クロム部品をケアします。 家庭、ホビー、修理工場、自動車、産業で使えるオールラウンダー。 ヒンジ、ローラー、錠、ネジ、スイッチ、ハンドル、ボーデンケーブル、車両アンテナなどに。

製品へ

2-Takt-Motoroil | 2サイクルエンジンオイル

あらゆる2サイクルエンジンに使用できる、高品質の半合成2サイクルエンジンオイル。 エンジンの機能性を確保し、耐用年数を最大限に延ばします。 自己混合型。 厳選された鉱物油と合成基油を最先端の添加剤技術と組み合わせることで、残留物の出ない燃焼を可能にし、エンジンを清潔に保ちます。 エンジンを摩耗から申し分なく保護。 オートバイ、モペット、芝刈り機、チェンソー、非常用発電機での分離潤滑および混合潤滑用。 混合比は最大で1:50。

製品へ

Rasenmäher-Öl SAE 30 | 芝刈り機オイル SAE 30

最高のエンジン清浄度、優れた摩耗保護。 添加剤の含有量が高く、高度な潤滑効果とエンジンの長寿命が保証されます。 厳しい運転条件下や冬季停止時も腐食から保護。 触媒テスト済み。 粘度クラスSAE 30および既存の仕様のシングルグレードオイルを必要とする芝刈り機用4サイクルエンジンおよびその他のエンジンに特に適しています。

製品へ

Start Fix

低温や湿気のもとで、またはスパークプラグが濡れていたり、バッテリーが弱っている時に役立つ、信頼性の高い始動剤。 非常に可燃性の高い物質の混合物で構成されており、あらゆるガソリンおよびディーゼルエンジンに最適です。 燃焼エンジンの始動を容易にし、極端な寒冷環境でも効果を発揮します。 そしてバッテリーを保護し、経済的に使用できます。 乗用車、トラック、バス、オートバイ、ボート、建設機械、トラクター、芝刈り機、チェンソーなどに搭載のあらゆる2サイクル/4サイクルのガソリン/ディーゼルエンジン用。

製品へ

Mähroboter Reinigungs- und Pflegespray | ロボット芝刈り機の洗浄・ケアスプレー

ロボット芝刈り機を、かすり傷をつけずに、条痕を残さずに洗浄。 定期的に使用すると、ケア効果を発揮し、プラスチックを紫外線から保護します。 素材がもろくなったり、色褪せたりすることを防止。 あらゆるロボット芝刈り機に適しています。 掃除ロボットにも使用可能。 熱くなった面や炎天下では使用しないでください。 霜の降りない場所で保管してください。

製品へ

Garten-/Winter-geräte-Öl 5W-30 | 園芸機器・冬季用機器オイル 5W-30

年間を通して使用できる最新のマルチグレード・エンジンオイル。 ブリッグス、ストラットン、ホンダ、Tecumsehなどの主要エンジンメーカーの要件を上回っています。合成技術に基づいて精選された基油および高含有量の添加剤によって、困難な運転条件下でも最適なエンジン清浄度と優れた潤滑効果が確実なものとなります。 芝刈り機、非常用発電機、乗用芝刈り機、チッパー、電動フライス・電動耕うん機、スカリファイヤー、電動刈払機、高圧洗浄機、ロータリー除雪機などの4サイクルエンジン用。

製品へ

Universal Gartengeräte-Öl 10W-30 | 汎用園芸機器オイル 10W-30

年間を通して使用できる最新のマルチグレード・エンジンオイル。 合成技術に基づいて精選された基油および高含有量の添加剤によって、困難な運転条件下でも最適なエンジン清浄度と優れた潤滑効果が確実なものとなります。 芝刈り機、非常用発電機、乗用芝刈り機、チッパー、電動フライス、スカリファイヤー、電動刈払機、高圧洗浄機、ロータリー除雪機などの4サイクルエンジン用。

製品へ

Schnellreiniger | クイッククリーナー(スプレー)

組立作業が容易、清潔、安全になります。 油、グリース、汚れを素早く、残らず除去。 処理を施した部品には残留物や油脂がまったく残りません。 時間とコストを節約し、申し分のない修理を行うことが可能に。 樹脂、油、グリースの残留物を溶解します。 浸透性に優れ、確実に残留物なく蒸発。 自動車および産業分野での小型部品の迅速な洗浄および脱脂に使える汎用クリーナー。 ブレーキ、クラッチ、トランスミッション、組立・修理作業に。 床材、素材、パネルの油脂汚れを除去します。

製品へ

Bio Säge-Kettenöl | 有機ソーチェンオイル

優れた粘着性と潤滑性を備えた、植物ベースの環境に優しい生分解性チェンオイル(OECD 301 B試験 ) 。 摩耗や腐食から保護。 粘度温度挙動が良好なので、外気温の高低にかかわらず、一年中使用できます。 このソーチェンオイルは、KWF(森林作業および森林技術管理委員会)によって試験されています。 あらゆる高性能チェンソーのチェーン潤滑に。 硬質木材の鋸断などの過酷な使用条件に対応。

製品へ

Säge-Kettenöl 100 | ソーチェンオイル 100

厳選された基油を採用した、貫流潤滑用の高性能ミネラルオイル。 優れた粘着力と最適な潤滑性により、チェーンリンクやチェーンの継ぎ目などの可動部品が最適に潤滑され、摩耗から保護されます。 粘度温度挙動が良好なので、外気温の高低にかかわらず、一年中使用できます。 あらゆる高性能チェンソーおよびフレームソーのチェーン潤滑用。 硬質木材の鋸断などの過酷な使用条件に対応。

製品へ

Hydrauliköl HLP 22 | 作動油 HLP 22

DIN 51524第2部に準拠した分類タイプHLPの鉱物系作動油。 耐老化性、耐摩耗性と耐食性、EP特性を向上させるために精選された有効成分を含有。 高い熱負荷が発生する可能性のあるシステムに最適です。 機械、ポンプ、設備用。 機械・設備メーカーの運転規則を順守してください。 粘度:ISO VG 22。

製品へ

Hydrauliköl HLP 46 | 作動油 HLP 22

DIN 51524第2部に準拠した分類タイプHLPの鉱物系作動油。 耐老化性、耐摩耗性と耐食性、EP特性を向上させるために精選された有効成分を含有。 高い熱負荷が発生する可能性のあるシステムに最適です。 機械、ポンプ、設備用。 機械・設備メーカーの運転規則を順守してください。 粘度:ISO VG 46。

製品へ


日本

Europe

Bosna i Hercegovina
Bŭlgariya
Czechia
Danmark
Deutschland
Eesti
España
France
Great Britain
Hrvatska
Ireland
Italia
Kosovë
Latvija
Lietuva
Magyarország
Nederland
Norge
Österreich
Polska
Portugal
România
Schweiz
Slovensko
Srbija
Suomi
Sverige
Türkiye
Ελλάδα
Македонија
Монтенегро
Србија
Украина

Asia Pacific

Australia
Brunei
Indonesia
Malaysia
Myanmar
New Zealand
Nouvelle Calédonie
Pakistan
Singapore
Thailand
Việt Nam
Казахстан
Киргизия
ישראל
ایران
中国
台灣
日本

Americas

Argentina
Bolivien
Brasil
Chile
México
Paraguay
Perú
Trinidad & Tobago
Uruguay

Africa, Middle East and India

South Africa
Uganda