• 09/06/2020
  • Corona-Krise

Valtaapitävien ylimielisyys

LIQUI MOLYn toimitusjohtajan Ernst Prostin mietteitä ihmisarvosta ja johtamisen taakasta

Hyvät työntekijät,

ylimielisyyttä ei ole aina helppo huomata. Joskus se on piilossa vallan kulisseissa. Mahtailija, joka yrittää ottaa kaiken irti asemansa mukanaan tuomasta vallasta, on helppo huomata. Mutta miten on sellaisten henkilöiden suhteen, jotka käyttävät valtaansa hienovaraisesti ja toimivat kulisseissa?

Kaikenlainen ylimielisyys on vahingollista. Mutta valtaapitävien ylimielisyys on pahinta, sillä se vahingoittaa yhteiskunnallista yhteenkuuluvuuden tunnetta, vapautta ja demokratiaa – sekä myös muita ihmisiä. "Ihmisen todellisen luonteen saa selville, kun hänestä tekee johtajan..." Valta korruptoi, valta asettaa itsekurin ja itsetietoisuuden joka päivä uuteen koetukseen. Ainoastaan sellaiset henkilöt, jotka eivät antaudu vallan kiusauksiin, voivat huolehtia kunnolla tehtävästään johtajana. Töiden suorittaminen nöyrästi ja rehellisesti vallan tuomista mahdollisuuksista huolimatta edellyttää hyvää luonnetta ja suurta sydäntä.

Luulen, että moni käyttää asemaansa itsensä ja egonsa pönkittämiseen. He eivät ota vastuuta muista ihmisistä eivätkä huolehdi isosta kuvasta. Tällaisia ihmisiä on valitettavan usein taloudessa, politiikassa ja mediakentällä – no, ympäri koko yhteiskuntaa.

Yrityksessämme en kuitenkaan näe sellaista. Olen melko varma, että suurin osa menestyksestämme johtuu siitä, että kaikki tekevät hommansa, palvelevat yritystä, huolehtivat tehtävistään ja samalla huolehtivat siitä, että kukaan ei jää jälkeen, ketään ei kiusata ja että kaikilla on hauskaa töissä. – Jos haluatte ja teillä on aikaa, voitte lukea tätä koskevan kirjoitukseni Südwest Pressen eilisessä numerossa.

Kyllä, menestyksestämme huolimatta olemme maanläheisiä, vaatimattomia, kollegiaalisia ja auttavaisia. En sallisikaan mitään muuta. Itsekkäästi toimivat ihmiset tuhoavat yritysrakenteet, yrityskulttuurin, ilmapiirin ja ilon. Epäitsekkäästi toimivat huolehtivat siitä, että kaikki sujuu hyvin. Ja vastuulliset ihmiset huolehtivat muista ihmisistä sekä työstään. Johtajana toiminen on sekä lahja että taakka. Johtaminen tarkoittaa hyvän esimerkin antamista.

Yrityksemme kaikki työntekijät toimivat esimerkillisesti. Jos niin ei olisi, niin usea ihminen ei haluaisi työskennellä yrityksessämme tai luoda kanssamme liikesuhteita. MEIDÄN kaikkien täytyy toimia esikuvina. Kaikki teot aiheuttavat jotakin. Niin hyvät kuin huonotkin. Kaikkiin toimiin reagoidaan jollakin tavalla. On pitkälti meistä itsestämme kiinni, miten hyvin me menestymme ja miten kollegiaalisesti, huomaavaisesti ja rehellisesti me muiden kanssa toimimme. Tässä vaaditaan kaikkia – ja huonon päivän sattuessa on vedettävä yhteen hiileen, silloin ei saa hellittää.

Johtaja ei saa antaa vain patsastella! Ylimielisyydelle ei saa antaa valtaa! Ihmisen ei tule käyttäytyä kuin kirves metsässä tai vihaaja internetissä. Yritysten, yhteiskuntien ja kansakuntien arvot ja ihanteet tulevat esiin sivistyneessä kanssakäymisessä, kunnioituksessa, suvaitsevuudessa – ja lähimmäisenrakkaudessa.

Ystävällisin terveisin

Ernst Prost