• 17/06/2020
  • Corona-Krise

Vähimmäispalkkoja ja vanhuusiän köyhyyttä verovaroin aiheutetun kilpailun vääristymisen vuoksi

LIQUI MOLYn toimitusjohtaja Ernst Prost puhuu sosiaalisesta polkumyynnistä valtion piikkiin

Hyvät työtoverit,

Saan taas lokaa niskaani, sillä kannatan vähimmäispalkan korottamista. Sanotaan, että moni yritys ei pärjäisi taloudellisesti, jos niiden olisi maksettava korkeampia palkkoja... Tarkoittaako se siis sitä, että ne haluavat mieluummin säilyttää voittotasonsa kuin maksaa työntekijöille palkkaa, jota he tarvitsevat elämiseen ja jonka he yrityksen tuloksen puolesta tekemänsä työn vuoksi ovat ilman muuta ansainneet? Se ei ole oikein. Etenkään, jos valtio kustantaa kaiken verorahoilla ja siten epäsuorasti auttaa näitä yrityksiä. Alun perin liian alhaisen palkan aiheuttamaa vanhuusiän köyhyyttä vastaan taistellaan käyttämällä verorahoja, jotka on ensin tuotettava jossakin muualla. Yritykset saavat erilaisia tukia ja yrityksen kannattavuus nousee, kun työntekijöiden liian alhaisia palkkoja maksatetaan valtiolla.

 

Miten voi olla, että alalla toimii yhä vähimmäispalkkastrategiaa noudattavia yrityksiä, kun taas toiset maksavat kunnollista työehtosopimusten mukaista palkkaa? Tämä tarkoittaa sitä, että yritykset rahoittavat veroja maksamalla suorasti ja epäsuorasti toisia yrityksiä, jotka eivät toimi samalla tavalla ja jotka itse asiassa muuttavat markkinoita halvoilla hinnoilla. Ei ole vaikeaa olla halpa, jos työntekijöille ei makseta kunnon palkkaa, työehtosopimuksia ei noudateta ja vähimmäispalkka on laskelmien perusta. Se ei ole markkinataloutta vaan sosiaaliturvajärjestelmän väärinkäyttöä ja kilpailutilanteen vääristämistä. Kilpailussa tulee yrittää pärjätä parantamalla omaa suorituskykyä, ei käyttämällä sosiaaliavustuksia häikäilemättä hyväksi ja jättämällä työturvallisuutta, ympäristönsuojelua ja palkkausta koskevat standardit huomiotta.

 

Yhteenveto: Ihmisten on pystyttävä elämään palkallaan, ja riittävä palkka tulee saada tekemällä vain yhtä työtä. Yritysten, jotka eivät pysty täyttämään tai eivät halua täyttää sosiaalista ja yhteiskunnallista vastuutaan maksamalla reilua ja riittävää palkkaa, tulee muuttaa liiketoimintamalliaan tai nostaa hintojaan – niiden ei missään tapauksessa saa antaa jäädä pitkäksi aikaa tilanteeseen, jossa ne voivat nostaa avustuksia ja tukia, joiden avulla ne voivat polkea hintoja ja vaikeuttaa terveiden yritysten toimintaa.

Toimitusjohtajanne

Ernst Prost