• 18/05/2020
  • Corona-Krise

"Rahaa on – työtä ei. Investointeja kaivataan!"

LIQUI MOLYn toimitusjohtajan Ernst Prostin mietteitä velvollisuudesta investoida

Hyvät työtoverit,

jos kaikki lopettaisivat nyt kuluttamisen ja investoimisen, voisimme kaikki laittaa lapun luukulle. Pidän toki säästämisestä. Mutta sen aika ei ole nyt! Nyt on investoitava ja tuotettava, jotta työttömyys ei lisäänny entisestään. Olen kirjoittanut samasta aiheesta jo aiemmin: infrastruktuurimme Saksassa on hatara, samoin kuin koulutuslaitoksemme. Sillat romahtavat, tiet ovat kuin maanjäristyksen jäljiltä ja moottoritiet ovat ajastaan jäljessä. Työtä on. Enemmän kuin tarpeeksi. Rahaakin on. Myös enemmän kuin tarpeeksi. Yritykset, jotka yrittävät nyt säästää lomauttamalla työntekijöitä, vahingoittavat koko kansantaloutta. Mitä ja miten työtön henkilö ostaa ilman tuloja? Kenen tuotteita tai palveluita? Pelko oman työn menettämisestä on suuri. Huonoa tilannetta ei saa pahentaa entisestään vähentämällä työntekijöitä ja laittamalla investoinnit jäihin. Tämä koskee sekä yrityksiä että julkista sektoria. Valtion on nyt tehtävä tilauksia. Ja sama koskee kaikkia yrityksiä. Muuten  joudumme automaattisesti kurimukseen. Kuopasta nouseminen on poliitikkojen ja yritysjohtajien tehtävä! Investoiminen, tilaaminen ja tuottaminen, niin että ihmiset voivat kuluttaa. Ainoastaan siten voidaan välttää suurtyöttömyys ja konkurssit. Säästäminen ja kaikesta mahdollisesta pidättäytyminen on myrkkyä suhdanteille ja työpaikoille. Miten muuten verotulot lisääntyisivät kuin tuottavuuden, tulojen ja kuluttamisen kautta?

Kaikki, jotka unohtavat tämän, vahingoittavat ensin kansantaloutta ja myöhemmin myös itseään, sillä jossain vaiheessa saavutetaan piste, jossa työttömyyden vaikutukset tarttuvat myös omaan yritykseen – ja koko maahan. Me yrityksessämme olemme päättäneet investoida nyt ja kantaa oman kortemme kekoon!

Suoritamme investoinnit tietenkin johdonmukaisesti ja suunnitelmallisesti. Kaikki muu olisi haitallista. Investointien paneminen jäihin vahingoittaa muita yrityksiä, jotka elävät tilauksista – kuten me kaikki. Ja koska me kaikki olemme osa yhteistä järjestelmää, investointien unohtamisen ja lomautusten kaltainen egoistinen käyttäytyminen vaikuttaa lopulta myös itseen ja jokaiseen. Jarrua äkillisesti painavat aiheuttavat ketjukolarin. Kiihdyttäjät saavat talouden taas elpymään. Ja juuri sitä nyt tarvitaan ja juuri sitä ME teemme.

Toivotan teille kaikille erinomaista viikkoa.

Ystävällisin terveisin

 Ernst Prost