• 22/08/2022
  • Προϊόντα

Αποστολή του λαδιού κινητήρα

Γιατί είναι σημαντικό να χρησιμοποιείτε το σωστό λάδι; Μπορείτε να εξοικονομείτε χρήματα από το λάδι κινητήρα και γιατί πρέπει να το αλλάζετε; Η LIQUI MOLY δίνει απαντήσεις.

Υπόβαθρο

Ο κινητήρας ενός οχήματος πρέπει πάντα να λιπαίνεται επαρκώς. Το προστατευτικό στρώμα λίπανσης μειώνει τη μηχανική τριβή των κινούμενων εξαρτημάτων του κινητήρα και εμποδίζει την επαφή μεταξύ των μετάλλων. Χωρίς το λάδι, ο κινητήρας θα υποστεί σοβαρή ζημιά εντός δευτερολέπτων. Το σωστό λάδι κινητήρα πρέπει να διασφαλίζει τη λίπανση σε όλες τις συνθήκες λειτουργίας και σε καταπονήσεις που επικρατούν στον κινητήρα.

Σε συνθήκες ακραίου ψύχους, πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο αραιό, ώστε να διευκολύνεται η διαδικασία εκκίνησης και να φτάνει σε όλα τα σημαντικά σημεία λίπανσης του κινητήρα όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Σε συνθήκες εξαιρετικά υψηλής θερμοκρασίας, αντίθετα, το στρώμα λίπανσης δεν πρέπει να διαρραγεί, καθώς αυτό θα κατέστρεφε τον κινητήρα.

Γιατί πρέπει να αλλάζετε το λάδι κινητήρα;

Η τακτική αλλαγή λαδιού αυξάνει τη διάρκεια ζωής του κινητήρα και του κιβωτίου ταχυτήτων. Το λάδι κινητήρα καταναλώνεται και ρυπαίνεται με την πάροδο του χρόνου, για παράδειγμα μέσω της αραίωσης με καύσιμο ή συμπυκνώματα νερού, της φυσικής γήρανσης του λαδιού και της μηχανικής τριβής.

Βρείτε έμπορο ή συνεργείο για το σωστό λάδι  

Αποστολή και προστιθέμενη αξία του λαδιού κινητήρα

Λίπανση

Η λίπανση των μηχανικών εξαρτημάτων του κινητήρα είναι η σημαντικότερη αποστολή του λαδιού κινητήρα. Προορίζεται για τη μείωση της τριβής μεταξύ των κινούμενων εξαρτημάτων και, συνεπώς, για την ελαχιστοποίηση της φθοράς. Ο σχηματισμός ενός κλειστού στρώματος λίπανσης είναι απαραίτητος για την αποφυγή ζημιών στον κινητήρα λόγω της επαφής μεταξύ μετάλλων.

Ψύξη

Το λάδι κινητήρα συμβάλλει στην ψύξη των εξαρτημάτων του κινητήρα. Εξασφαλίζει την απαγωγή της θερμότητας από τον κινητήρα, ώστε να μην υπερθερμαίνεται.

Καθαρισμός

Το λάδι κινητήρα έχει επίσης ως αποστολή του τον καθαρισμό του κινητήρα. Τα υπολείμματα καύσης, τα μεταλλικά ξέσματα και οι επικαθίσεις απορροφώνται από το λάδι και μεταφέρονται στο φίλτρο λαδιού.

Στεγανοποίηση

Το λάδι κινητήρα υποστηρίζει τη στεγανοποίηση των ελατηρίων των εμβόλων στον θάλαμο καύσης και, συνεπώς, αποτρέπει την εισχώρηση ρύπων στον κινητήρα.

Αντιδιαβρωτική προστασία

Το λάδι κινητήρα σχηματίζει ένα προστατευτικό στρώμα πάνω από τις μεταλλικές επιφάνειες. Έτσι αποφεύγεται η επίδραση του αέρα και ο κινητήρας προστατεύεται από τα ενίοτε επιθετικά προϊόντα της καύσης.

Περιβαλλοντική προστασία

Τα σύγχρονα λάδια περιορίζουν την κατανάλωση καυσίμου και τις σχετικές εκπομπές ρύπων. Επιπλέον, τα σύγχρονα λάδια κινητήρων δεν περιέχουν χλώριο και βαρέα μέταλλα και μπορούν εύκολα να επανεπεξεργαστούν και να επαναχρησιμοποιηθούν.

Ασφάλεια

Η λίπανση όλων των εξαρτημάτων του κινητήρα εξασφαλίζει την αξιόπιστη λειτουργία του κινητήρα και, συνεπώς, μεγαλύτερη ασφάλεια στον δρόμο.

Γιατί είναι σημαντικό να χρησιμοποιείτε το σωστό λάδι;

Κάθε κινητήρας είναι διαφορετικός και, ως εκ τούτου, έχει συγκεκριμένες απαιτήσεις όσον αφορά το λάδι. Σε περίπτωση χρήσης λανθασμένου λαδιού με λανθασμένο ιξώδες, ενδέχεται να μη δημιουργηθεί η σωστή πίεση λαδιού, με αποτέλεσμα να προκληθούν ζημιές στον κινητήρα. Άλλες αρνητικές συνέπειες είναι η απώλεια εγγύησης, η αυξημένη κατανάλωση καυσίμου, ο αυξημένος κίνδυνος βλαβών, η μικρότερη διάρκεια ζωής του κινητήρα και η καταστροφή του φίλτρου σωματιδίων και του καταλύτη.

Ο μύθος τους ενός λαδιού για όλα τα αυτοκίνητα 

Μπορείτε να εξοικονομήσετε χρήματα από το λάδι κινητήρα;

Ποιο λάδι πρέπει να χρησιμοποιηθεί για την αλλαγή λαδιού; Υπάρχουν πολλοί προμηθευτές, τόσο με φθηνά όσο και με ακριβά προϊόντα. Φυσικά, οι περισσότεροι θέλουν να ξοδεύουν όσο το δυνατόν λιγότερα χρήματα και, ως εκ τούτου, προτιμούν το φθηνό πετρέλαιο. Ωστόσο, αυτό μπορεί να αποδειχθεί πολύ πιο ακριβό. Ο λόγος: Το φθηνό λάδι δεν πληροί όλες τις προδιαγραφές του κατασκευαστή και έχει μικρότερα αποθέματα ισχύος. Συνεπώς, φθείρεται γρηγορότερα και πρέπει να αλλάζεται συχνότερα. Το υψηλής ποιότητας λάδι κινητήρα της LIQUI MOLY, αντίθετα, υπερβαίνει ακόμη και τις προδιαγραφές του κατασκευαστή και παρατείνει τη διάρκεια ζωής του κινητήρα.


Πρόσθετα στο λάδι

Ανάλογα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή, το λάδι κινητήρα περιέχει ένα συγκεκριμένο πακέτο πρόσθετων. Είναι σημαντικό να χρησιμοποιείτε το σωστό λάδι για το όχημά σας, καθώς κάθε κινητήρας έχει διαφορετικές απαιτήσεις.

Βρείτε έμπορο ή συνεργείο για το σωστό λάδι


Θέλετε να είστε διαρκώς ενημερωμένοι;

Εφαρμογή LIQUI MOLY για iOS / Εφαμοργή LIQUI MOLY για Android  

Η LIQUI MOLY δίνει απαντήσεις σε σημαντικά ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ σχετικά με το λάδι κινητήρα!