Διευθύνοντες Σύμβουλοι

Ο Günter Hiermaier είναι ο μοναδικός διευθύνων σύμβουλος της LIQUI MOLY GmbH από το 2022. Από το 2018 έως το 2022, ήταν ο δεύτερος διευθύνων σύμβουλος, μαζί με το επί σειρά ετών αφεντικό του, τον Ernst Prost. Μετά από περισσότερα από 30 χρόνια απασχόλησης στη LIQUI MOLY, ο Ernst Prost συνταξιοδοτείται.

Ο Günter Hiermaier είναι ο διευθύνων σύμβουλος της LIQUI MOLY GmbH από το 2022. Από το 2018 έως το 2022, ήταν ο δεύτερος διευθύνων σύμβουλος.

Ο Δρ. Uli Weller εντάχθηκε στη διοίκηση στις αρχές του 2023. Προηγουμένως, είχε υπηρετήσει ως εμπορικός διευθυντής της εταιρείας από τον Οκτώβριο του 2009.