FAQ

Spørgsmål, der ofte dukker op. Svar, der ofte hjælper. Her finder du praktiske eksempler på tilbud, anvendelse og virkning af vores produkter. Hvis dit spørgsmål ikke bliver besvaret her, vil vores tekniske rådgivning gerne hjælpe dig videre. Telefon: +49 731 1420-871

Moderne motorolier af enhver art skal under alle omstændigheder kunne blandes med hinanden. For det ikke altid er garanteret, at den gennemsnitlige bilist ved, hvilken motorolie der blev brugt af værkstedet, da olien blev skiftet.

Nej! Selvfølgelig kan du altid bruge det passende LIQUI MOLY-produkt.

Du behøver ikke at være en specialist til at fylde mere motorolie på din bil. Der er dog nogle få vigtige ting at huske på:

Inden der påfyldes motorolie, skal det nøjagtige olieniveau kontrolleres. Dette gøres ved hjælp af oliemålepinden (sædvanligvis farvemærket inden for oliepåfyldningsstudsens område). Køretøjet skal i denne sammenhæng stå på en plan overflade. Til målingen skal du blot trække oliemålepinden ud, tørre den olie, der sidder på den, af, sætte den i igen, og træk den ud endnu en gang. Nu kan det nøjagtige olieniveau aflæses og let korrigeres, hvis det er nødvendigt. Oliemålepinden er mellem markørerne MIN. og MAX., normalt en liter. Den rigtige olie skal bruges.

Hvis denne ikke er kendt, kan du få hjælp i vores olieguide eller hos vores tekniske rådgivning på telefon +49 731 1420-871.

Motorens olieniveau skal altid være korrekt. For både for lidt og for meget olie kan forårsage væsentlig skade på motoren. Påfyldning af for meget olie kan føre til øget dannelse af luftbobler. Disse luftbobler suges så op af oliepumpen og transporteres af motoren til smørepunkterne. Da det er velkendt, at luften ikke smører, opstår der mere slid på friktionsdelene, hvilket kan føre til motorskader. Et andet problem ved overfyldning er øget olietryk.

Dette kan medføre, at pakninger, der skal holde olien i motoren, bliver revet ud af deres egentlige position eller beskadiget, så motoren bliver utæt.

Forkortelsen API står for American Petroleum Institute. Dette definerer globalt kvalitetskrav og testkriterier for smøremidler som fx motor- eller gearolie.

Igen og igen bliver der spurgt, hvilken motorolie der er egnet til dieselmotorer. Men de tider er forbi, hvor der var specielle motorolier til dieselmotorer. Moderne motorolier opfylder kravene fra både benzin og dieselmotorer. Vigtigt valget af den passende motorolie er det snarere fabrikantens på forhånd givne specifikation eller godkendelse. Hvis denne er trykt på emballagens etiket, kan olien bruges til den pågældende motor. Ligegyldigt, om den bruger diesel eller benzin.

Hvis et køretøj primært kører korte afstande, er resultatet, at kondensvandet, der dannes på grund af temperaturforskelle, blandes med olien og ikke fordamper. Denne olie-vand-emulsion aflejres derefter i hele motoren. Dette bliver synligt i oliefyldningsåbningen i form af lysebrunt slam. For at fjerne det fra motoren tilbyder LIQUI MOLY olie-slam-skylningen.

Farven på motorolien tillader ingen konklusioner om oliens kvalitet eller alder. Således findes der fx kemiske additiver, der overlejrer oliens faktiske farve (rav) og derved gør den mørkere.

Man kan ikke sige generelt, hvor ofte der skal påfyldes motorolie. Olieforbruget kan variere selv ved identiske motorer. Så længe der ikke er installeret nogen olieniveaukontrol, er det nødvendigt at kontrollere olieniveauet, hver gang tanken fyldes, og handle tilsvarende.

Ved valget af den relevante motorolie er fabrikantens specifikation eller godkendelse vigtig. Denne findes i køretøjets betjeningsvejledning. Hvis denne er anført på oliens etiket, kan olien bruges til den pågældende motor. Hvis du ikke er sikker, kan du få hjælp i vores olieguide eller hos vores tekniske rådgivning på telefon +49 731 1420-871.

Motorolieniveauet måles altid i varm driftstilstand. Dette sikrer, at motoren er optimalt forsynet med smøremiddel i det temperaturområde, den normalt befinder sig i.

Principielt det vigtigt at følge producentens anbefalinger, når du vælger olien til din sneblæser. Erfaringen viser imidlertid, at vores Special Tec LL 5W-30 dækker de fleste sneblæsere, der er tilgængelige på markedet.

Spørgsmål som "Hvad mener I om et olieskift efter to år?" hører vi igen og igen. Uden en grundig laboratorieanalyse af den brugte olie kan føreren hverken bedømme tilstanden af en motorolie ved hjælp af dens farve eller ved at gnide den mellem tommel- og pegefingeren. Køretøjet afgør enten selv (variabelt), hvornår et smøremiddelskift bliver nødvendigt, eller skiftet er blevet fastlagt af producenten efter et bestemt antal kilometertal eller alderen. I tilfælde af et variabelt skifteinterval angiver køretøjet, hvornår skiftet skal foretages. Antal kilometer indtil næste skift kan let findes i køretøjsmenuen. Hvis der kræves et fast skift, findes tidspunktet som regel på olielisten i motorrummet eller i køretøjets servicebog.

Helt afgjort! Moderne motorer er meget komplekse mekaniske aggregater. På grund af de høje krav der stilles til dem, kræver de et smøremiddel, der er skræddersyet til de pågældende materialer og egenskaber. Hvis de ikke får det, kan det forårsage motorskader på grund af øget slitage.

Da der er sodrester i oliekredsløbet, især i dieselmotorer, men også i benzinmotorer, bliver olien ofte sort efter motorens første omdrejninger. Men der er ingen grund til panik, fordi olien gør, hvad den skal: Den renser! I denne forbindelse absorberer den sodrester i motoren og transporterer dem derefter til oliefilteret.

Mindste holdbarhed for små beholdere er fem år – hvilket forudsætter tør opbevaring ved temperaturer mellem +5 °C og +30 °C og ingen direkte sollys. Til opbevaring er kælderen meget mere velegnet end garagen.

Principielt skal oplysningerne fra gasudstyrsproducenter og motorproducenter overholdes. Hvis køretøjsproducenten tillader generelle specifikationer frit (fx ACEA C2 / C3 eller C4), så skal olier med lavt askeindhold i henhold til disse specifikationer foretrækkes ved gasdrift. Endvidere er Cera Tec grundlæggende en fordel som et olieadditiv til gasdrevne motorer. Optimal er en dosering på 7 % til 8 % i motorolien.

2-taktsolie opløses fuldstændigt i brændstoffet og afblandes ikke, selv om køretøjet ikke har været i brug i længere tid.

Afgørende for valget af olien, er dens kvalitet og producentens godkendelse, ikke viskositeten. Disse oplysninger findes på emballagens etiket. Specifikationen 5W-30 gælder kun for den flydende tilstand af olien ved en bestemt temperatur og er ikke en indikation af kvaliteten.

Ja! Blandbarheden af motorolier med hinanden skal være givet for til enhver tid at sikre påfyldning. Afhængig af den anvendte påfyldningsolie ændres kvaliteten eller egenskaberne af den eksisterende olie imidlertid.

Motorolien blandes med molybdændisulfid. Dette antracitfarvede additiv overlejrer oliens "normale" farvning.