• 25-06-2020
  • Corona-Krise

Vigtigt! Pas på!

LIQUI MOLYs direktør Ernst Prost om for meget bureaukrati

Kære medarbejdere!

Hver morgen gik den flittige myre glad og fro på arbejde. Den elskede sit arbejde. Den tilbragte det meste af dagen med hårdt arbejde, mens den sang en lille sang. Og således gik dagene for den flittige myre. Generaldirektøren, en tyk bille, konstaterede, at der ikke var nogen, der holdt øje med myren.

Det kunne ikke fortsætte sådan!

Han oprettede en stilling som supervisor og ansatte en skarnbasse med megen erfaring. Skarnbassens første udfordring var at standardisere arbejdstiden. I den forbindelse udfærdigede han forskellige rapporter. Snart fik skarnbassen behov for en sekretær, hvis job bestod i at klargøre disse rapporter. Man ansatte en edderkop, som oprettede et arkiv og tog imod telefonopkald. Myren arbejdede hele tiden glad og fro videre, for den kunne godt lide sit arbejde, og indimellem sang den en lille sang.

Generaldirektøren var begejstret for skarnbassens arbejde og bad den om at udfærdige grafiske præsentationer og fremtidsanalyser. Derfor var det nødvendigt at ansætte en flue som assistent for supervisoren. Der blev indkøbt en pc til fluen, som den kunne bruge, når den skulle udarbejde farvestrålende rapporter. Men … den flittige myre sang ikke længere sin lille glade sang; i stedet brokkede den sig over, at den skulle udfylde så mange forskellige papirer i stedet for at passe sit arbejde.

Derfor besluttede generaldirektøren, at der skulle ansættes en administrator for den afdeling, myren arbejdede i. Denne ansvarsfulde opgave blev overdraget til en græshoppe, der som det første forlangte, at man indkøbte en særlig lænestol til den. Græshoppen havde naturligvis også brug for en bil, en pc og adgang til intranettet. Og selvfølgelig skulle den også bruge en personlig assistent, tudsen, som allerede tidligere havde arbejdet som sekretær for græshoppen på sin tidligere arbejdsplads. Myren sang ikke længere. Den blev stadig mere urolig og nervøs.

„Vi bliver nødt til at pålægge et organ at indsamle data til en undersøgelse af den arbejdende klasse med henblik på udarbejdelse af en rapport.“ Som sagt, så gjort. De udvalgte specialister brugte endog flere måneder på arbejdet, som de tog sig virkelig godt betalt for. I mellemtiden konstaterede generaldirektøren, at den afdeling, som den flittige og muntre myre arbejdede i, ikke længere genererede den samme profit som tidligere.

Han henvendte sig til uglen, som var ekspert i virksomhedsledelse og fik flere tusinder euro for opgaven. Den skulle analysere og diagnosticere, hvad man skulle gøre. I tre måneder for den rundt blandt alle kontorer i virksomheden. Så fremlagde den en afsluttende rapport med følgende konklusion: „Der er for meget personale ansat, og der bør ske afskedigelser.“

Generaldirektøren fulgte rådene i ekspertrapporten og afskedigede myren.

Begrundelse: „Desværre er myrens effektivitet fuldstændig væk, og den arbejder ikke længere så flittigt som i starten. I stedet beklager den sig hele tiden over det irriterende bureaukrati og de evigt tilbagevendende kontroller. Facit: Vi er nødt til at afskedige myren, for vi har brug for medarbejdere med arbejdsglæde og et smil på læben!“

Jeg håber, at den sandhed, som gemmer sig i denne lille historie, aldrig kommer til at ramme os!!!

Jeres Ernst Prost