• 18-05-2020
  • Corona-Krise

"Pengene er der – arbejdet mangler. Foretræk investeringer!"

LIQUI MOLYs direktør Ernst Prost om pligten til at investere

Kære kollegaer

Hvis alle nu holder op med at forbruge og investere, kan vi lige så godt lukke forretningen... Jeg er tilhænger af at spare. Bare ikke lige nu! Nu skal der investeres, som gjaldt det livet, og dermed produceres, så vi ikke får flere arbejdsløse... Jeg har skrevet det før: Vores infrastruktur er helt til rotterne, præcis lige som vores skoler. Broer falder sammen, vejene ser ud som efter et jordskælv, og i udlandet har man digitale motorveje – men ikke hos os. Arbejdet er der. Mere end rigeligt. Der er også penge. Også mere end rigeligt. Hvis man nu afskediger mennesker og skærer ned for at spare, går det ud over hele samfundsøkonomien. Hvad skulle en arbejdsløs uden indkomst dog kunne købe? Hvilke produkter eller tjenesteydelser? Frygten (og sandsynligheden) for at miste sit job er jo stor nok i forvejen. Man behøver jo ikke gøre denne ubehagelige situation værre ved at annoncere og effektuere afskedigelser og undlade at investere. Det gælder både for virksomheder og det offentlige. Der er især brug for, at staten afgiver ordrer. Det samme gælder for samtlige virksomheder i vores land. Ellers starter der helt automatisk en frygtelig nedadgående spiral.  Det er politikernes og virksomhedsledernes opgave at få denne spiral til at gå den anden vej – mod opsving! Investere, afgive ordrer og producere, så der skabes forbrug. Kun på den måde kan man forhindre arbejdsløshed og konkurser. At spare og undlade alt muligt er ren gift for konjunkturen og vores arbejdspladser. Hvordan skulle skatteindtægterne ellers kunne strømme ind hvis ikke gennem produktivitet, indtjening og forbrug?

Enhver, der fornægter denne tankegang og opgave, gør i første omgang skade på samfundsøkonomien og derefter på sig selv, for på et eller andet tidspunkt når man det punkt, hvor arbejdsløsheden også rammer ens egen virksomhed – og hele landet. VI i vores virksomhed må nu beslutsomt investere og give vores beskedne bidrag til den nødvendig genopbygning af vores økonomi!!

Vi gennemfører naturligvis konsekvent og planmæssigt vores løbende investeringer. Alt andet er kontraproduktivt. Et stop for investeringer skader andre virksomheder, der lever af ordrer – som vi alle gør. Og fordi vi alle lever i et sammenhængende system, skader egoistisk adfærd som stop for investeringer og afskedigelser i sidste ende os alle sammen. Hvis man nu som en anden fedtsyl eller kræmmersjæl træder på bremsen, udløser man en lavine. Hvis man giver gas, skaber man vækst i samfundet. Og det er det, vi så hårdt har brug for nu, og det er det, VI gør.

Jeg ønsker alle en dejlig uge.

De bedste hilsner

Jeres Ernst Prost