• 28-02-2022

Donér nu for menneskelighed og fred!

Ernst Prost-fonden "Mennesker for fred – fred for mennesker" indsamler donationer for hurtigt og ukompliceret at bringe humanitær bistand til Ukraine

Ernst Prost-fonden "Mennesker for fred – fred for mennesker" indsamler donationer for at købe og transportere nødvendige forbindingsmaterialer, lægemidler og medicinsk udstyr til Ukraine. Vi samarbejder med et lokalt team af hjælpere i Ukraine, så vi kan finde ud af, præcis hvad vi har brug for, og dække netop det behov. Logistikken og transporten via Polen til Ukraine er organiseret.

Vi beder indtrængende om at du understøtter denne tvingende nødvendige handling. Sammen for freden! Sammen for menneskeligheden!

 

DELTAG NU

 

 

 

 

 

 

 

"Give peace a chance" lyder titlen på en af John Lennons mest berømte sange. Med sin nye fond vil Ernst Prost dog mere end bare at give freden en chance, han ønsker derimod aktivt at fremme og understøtte den: 'Mennesker for fred – fred for mennesker'. "Fred er en forudsætning for liv, personlig integritet og velstand. Og det gør freden til krigens diametrale modsætning – krig forårsager død, lidelser, smerter og fordrivelse, forarmelse, økonomisk og social ruin. Fred er upolitisk og partiuafhængigt og kan ikke misbruges til egen vinding. Med denne fond ønsker jeg at yde et bidrag til fremme af verdensfreden. Fonden har til formål at fremme fredsstiftende og fredsbevarende tiltag, aktiviteter og programmer", fortæller stifteren. Fonden tegnes med 1 mio. euro fra Ernst Prosts private formue.