LIQUI MOLY

Et mærke, der bevæger og begejstrer

Begejstring - drivkraften for al vores tankegang og handling. Med deres indsats og lidenskab, deres ideer og deres kunnen har vores mere end 1.000°partnere gjort LIQUI MOLY til det, som det er i dag: en verdenskendt producent af førsteklasses smøremidler, motorolier, additiver, plejeprodukter til køretøjer, kemiske reparationshjælpere samt service-, klæbe- og tætningsprodukter. Et globalt varemærke for topkvalitet med evnen til at begejstre. Et verdensmærke made in Germany.

Du har fordel af et komplet sortiment, der problemløst dækker dine ønsker: Med mere end 4.000 produkter tilbyder vi et nøjagtigt tilpasset produkt til ethvert køretøj i verden. Hvad enten det er personbiler, tohjulede køretøjer, erhvervskøretøjer, anlægsmaskiner, både eller haveredskaber. Hvad enten det er til privatbrug, professionel brug på værkstedet eller en effektiv indsats i industrien: Vores problemløsere øger motorernes og køretøjernes levetid og sikrer deres ydeevne og funktion i mange år. Afgørende faktorer, som giver mere køreglæde og effektivt sparer på udgifterne.

De bedste råmaterialer, vedvarende kontrol og en opfyldelse af de højeste specifikationer garanterer dig en uovervindelig kvalitet og unikke fordele. For med LIQUI MOLY køber du mere end bare et produkt. Du opnår den maksimale gavn, ledsaget af personlig rådgivning, omfattende service og en enestående kundeorientering. Det står vi for. Med et sundt kendskab til mennesker, meget hjerteblod og et klart mål for øje: Din begejstring.

Komplet sortiment

Et mærke - alle løsninger! Vi er et af de eneste firmaer i verden med et komplet sortiment, og vi tilbyder mere end 4.000 produkter fra samme sted! Hos os får du det bredeste og dybeste sortiment i verden af motor- og gearolier, brændstof- og olieadditiver, plejeprodukter, kemiske problemløsere samt serviceprodukter. Altid og overalt i absolut førsteklasses kvalitet.

Made in Germany

Som idémagere med schwabiske rødder og som ansvarsbevidste globale medspillere forsker, udvikler og producerer vi udelukkende vores motorolier og additiver i Tyskland. I 60 år har vi regelmæssigt sat nye normer for kvalitet og ydelse. Størstedelen af vores løsninger baseres på egne opskrifter, der løbende bliver testet og efter behov tilpasses aktuelle tekniske forhold. En kvalitetskontrol uden huller - fra råvareleveringen over produktionen til distributionen - garanterer dermed den største sikkerhed.

til kvalitetsløftet

Mærker

LIQUI MOLY er Tysklands mest elskede oliemærke. Udmærkelser som ”Topmærke” eller ”Bedste brand” har i årevis afspejlet den højeste anseelse både hos fagfolk og hos slutbrugeren. Men disse rækker af sejre er alt andet end tilfælde eller automatik. De er i langt højere grad resultatet af vores partneres daglige engagement. Dette fællesskab er, hvad der gør os stærke, hvad der gør os særlige, hvad der gør os succesrige i hele verden. Dette VI skaber vores mærke!

Værdier

Hver dag arbejder vi med glæde og entusiasme for at retfærdiggøre din tiltro til vores mærke. Takket være vores udprægede virksomhedsidentitet handler vi altid værdiorienteret. Vi udlever teamtankegangen, sørger for optimale arbejdsbetingelser og skaber således et klima for kreativitet, innovationsånd og social retfærdighed. Ambition går altid sammen med jordbundethed hos os. Hos os bliver succes altid båret af gensidig omsorg.

Menneskelighed

”Menneskelighed forbinder” lyder et af de vigtigste principper hos LIQUI MOLY. To ord, der kommunikerer vores grundlæggende holdning: venskab på tværs af grænser, gensidig omsorg og respekt for hinanden. Inden for hele LIQUI MOLY-familien overalt i verden. Blandt alle kunder, samarbejdspartnere, leverandører, kolleger og pårørende. Uanset nationalitet, kultur eller religion.

Bæredygtighed

LIQUI MOLY står for pionerånd, førsteklasses teknologi og bæredygtig vækst. Lige så overstrømmende vi er med hensyn til ydelse og kvalitet, lige så skånsomme er vi med energi og de stadigt mere knappe ressourcer på Moder Jord. Vi er meget bevidste om vores ansvar som virksomhed. Således producerer vi så miljøvenligt som muligt og optimerer kontinuerligt samtlige anlæg og processer i forhold til miljømæssige synspunkter. Du kan finde alle relevante oplysninger i vores bæredygtighedsrapport:

til bæredygtighedsrapporten

Kvalitets-, miljø- og driftsledelse

At skulle, at kunne, at burde bestemmer ikke vores tanker og handlinger. Derimod at gøre! Det gælder også for vores ledelsessystemer. Vores virksomhed er certificeret i henhold til DIN EN ISO 9001 (kvalitet), DIN EN ISO 14001 (miljø) og DIN EN ISO 45001 (arbejdsmiljøledelse).  De gældende certifikater kan downloades som pdf-filer.

Adfærdskodeks for leverandører

Grundprincipper som gensidig tillid, respekt, menneskelighed, forudsigelighed og ærlighed – disse værdier ser vi som en væsentlig grundsten i vores leverandørrelation. LIQUI MOLY-GRUPPENs leverandøradfærdskodeks fastlægger bindende minimumskrav, som
vores leverandører skal overholde og implementere. Vores leverandøradfærdskodeks er baseret på den generelle erklæring om menneskerettigheder og principperne bag internationalt anerkendte standarder for ansvarlig virksomhedsledelse.

Til adfærdskodekset

Overholdelseskodeks

Overholdelseskodekset udgør en "orienteringsramme" og skal udtrykke LIQUI MOLY-gruppens værdiforståelse. Det drejer sig om ansvar, etik og korrekt adfærd, som vi ikke kun forventer af de virksomheder, vi arbejder sammen med, men også af vores forretningspartnere – adfærdsregler, der er fælles for os!

Til brochurer